Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX as delivered by XCIII = 418 to DCLXVI

Această carte este fundația noului Æon, și, prin urmare, a întregii noastre Lucrări.

Introducere

I – Cartea

 1. Această carte a fost dictată la Cairo între prânz și 1 P.M. în trei zile succesive, 8, 9 și 10 Aprilie, în anul 1904.
  Autorul s-a numit Aiwass și a afirmat că este “preotul lui Hoor-Paar-Kraat”; adică un mesager din forțele care guvernează acest pământ în prezent, așa cum va fi explicat mai târziu.
  Cum ar putea el să dovedească că era de fapt o ființă superioară oricărei rase umane și, astfel, îndreptățit să vorbească cu autoritate? În mod evident, el trebuie să arate CUNOAȘTEREA și PUTEREA, așa cum niciun om nu a fost știut să o posede.
 2. El și-a arătat CUNOAȘTEREA îndeosebi prin utilizarea cifrei sau a criptogramei în anumite pasaje pentru a prezenta fapte obscure, inclusiv unele evenimente care încă nu au avut loc, astfel încât nicio ființă umană nu ar putea fi conștientă de ele; astfel, dovada revendicării sale există chiar în manuscris. Este independent de orice martor uman.
  Studiul acestor pasaje necesită o interpretare supremă erudită umană – are nevoie de ani de aplicare intensă. S-a reușit să se lucreze foarte mult. Dar s-a descoperit suficient pentru a-și justifica afirmația; inteligența cea mai sceptică este obligată să-și admită adevărul.
  Această problemă este cel mai bine studiată în subordinea Maestrului Therion, ai cărei ani de cercetări laborioase l-au dus la iluminare.
  Pe de altă parte, limba majorității Cărții este admirabil de simplă, clară și viguroasă. Nimeni nu o poate citi fără a fi copleșit în miezul propriu, al ființei sale.
 3. PUTEREA mai mult decât umană a lui Aiwass este ascunsă de influența Maestrului său și a Cărții, asupra evenimentelor reale: iar istoria susține pe deplin afirmația făcută de el. Aceste fapte sunt apreciate de toată lumea; dar sunt mai bine înțelese cu ajutorul Maestrului Therion.
 4. Relatarea detaliată a evenimentelor care au condus la dictarea acestei Cărți, cu reproducerea facsimilă a Manuscrisului și un eseu al Maestrului Therion, este publicată în Echinocțiul Zeilor.

II – Universul

Această Carte explică Universul.

Elementele sunt Nuit – Spațiu – adică totalitatea posibilităților de orice fel – și Hadit, orice punct care are experiență a acestor posibilități. (Această idee este pentru avantajul literar simbolizat de Zeița egipteană Nuit, o femeie aplecată ca Arcul Cerului Nocturn. Hadit este simbolizat ca un Glob Înaripat din inima lui Nuit.)

Fiecare eveniment este o unire a unei monade cu una dintre experiențele posibile.

Fiecare bărbat și fiecare femeie este o stea”, adică este un agregat de astfel de experiențe, în continuă schimbare cu fiecare eveniment nou, care îi afectează, pe el ori pe ea, fie conștient, fie subconștient.

Fiecare dintre noi are astfel un univers al său, dar este același univers pentru fiecare, de îndată ce include toată experiența posibilă. Aceasta implică extinderea conștiinței pentru a include toate celelalte conștiințe.

În etapa noastră actuală, obiectul pe care îl vedeți nu este niciodată același cu cel pe care îl văd; deducem că este la fel, deoarece experiența ta se impune cu a mea în atâtea puncte încât diferențele reale ale observației noastre sunt neglijabile. De exemplu, dacă un prieten se plimbă între noi, tu vezi doar partea lui stângă, eu dreapta lui; dar suntem de acord că este același om, deși putem să deosebim nu numai în ceea ce putem vedea despre corpul său, ci și în ceea ce știm despre calitățile sale. Această convingere a identității crește mai puternic pe măsură ce îl vedem mai des și îl cunoaștem mai bine. Totuși, niciunul dintre noi nu poate ști nimic despre el, dincolo de impresia totală pe care o facem asupra minții noastre.

Celes de mai sus reprezintă o încercare extrem de crudă de a explica un sistem care să reconcilieze toate școlile de filozofie existente.

III – Legea Thelema

Această carte stabilește un simplu cod de conduită.

Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.

Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Nu există altă lege afară de fă ceea ce voiești.

Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi, fiind stele, trebuie să ne deplasăm pe adevărata noastră orbită, așa cum este marcată de natura poziției noastre, de legea creșterii noastre, de impulsul experiențelor noastre trecute. Toate evenimentele sunt la fel de legitime – și toate necesare, pe termen lung – pentru noi toți, în teorie; dar în practică, un singur act este legitim pentru fiecare dintre noi la un moment dat. Prin urmare, Datoria constă în determinarea de a experimenta evenimentul potrivit de la un moment al conștiinței la altul.

Fiecare acțiune sau mișcare este un act de iubire, unirea cu una sau altă parte a lui “Nuit”; fiecare astfel de act trebuie să fie “voit”, ales astfel încât să îndeplinească și să nu împiedice adevărata natură a ființei în cauză.

Metodele tehnice pentru realizarea acestui lucru trebuie să fie studiate în Magick, sau dobândite prin instrucțiuni personale de la Maestrul Therion și asistenții săi numiți.

IV – Noul Eon

Al treilea capitol al cărții este dificil de înțeles și poate fi foarte respingător pentru mulți oameni născuți înainte de data cărții (Aprilie 1904).

Ne spune caracteristicile perioadei în care am intrat. În mod superficial, ele par îngrozitoare. Pe unele le vedem deja cu o claritate terifiantă. Dar nu vă temeți!

Ea explică faptul că anumite “stele” vaste (sau agregate de experiență) pot fi descrise ca Zei. Unul dintre aceștia este responsabil de destinele acestei planete pentru perioade de 2000 de ani. În istoria lumii, din câte știm cu precizie, există trei astfel de zei: Isis, mama, când Universul a fost conceput ca o simplă alimentare extrasă direct de la ea; această perioadă este marcată de guvernarea matriarhală.

În continuare, începând cu 500 î.Hr., este Osiris, tatăl, atunci când Universul a fost imaginat ca fiind catastrofal, iar dragostea, moartea, învierea, ca metode prin care s-a construit experiența; aceasta perioadă corespunde sistemelor patriarhale.

Acum, Horus, copilul, perioadă în care ajungem să percepem evenimentele ca o creștere continuă, participând la elementele sale ale ambelor metode, și să nu fie depășite de circumstanțe. Această perioadă actuală implică recunoașterea individului ca unitate a societății.

Noi înșine înțelegem, așa cum este explicat în primele paragrafe ale acestui eseu. Fiecare eveniment, inclusiv moartea, este doar o mai multă acreție pentru experiența noastră, voită liber de noi înșine de la început și, prin urmare, și predestinată.

Acest “Zeu”, Horus, are un titlu tehnic: Heru-Ra-Ha, o combinație de zei gemeni, Ra-Hoor-Khuit și Hoor-Paar-Kraat. Sensul acestei doctrine trebuie studiat în Magick. (El este simbolizat de un Zeu cu Cap de Șoim înscăunat.)

El guvernează perioada actuală de 2000 de ani, începând cu 1904. Oriunde guvernul său prinde rădăcină. Observați pentru voi decăderea simțului păcatului, creșterea inocenței și a iresponsabilității, modificările ciudate ale instinctului de reproducere cu tendința de a deveni bisexual sau epicen, încrederea copilărească în progres, combinată cu o frica de coșmar de catastrofă, împotriva căreia suntem totuși încă pe jumătate nedoritori să luăm precauții.

Luați în considerare aflorimentul dictaturilor, posibil doar atunci când creșterea morală este în etapele sale cele mai timpurii și când prevalența cultelor infantile, cum ar fi comunismul, fascismul, pacifismul, crizele de sănătate, ocultismul în aproape toate formele sale, religiile sentimentalizate până în punctul de extincție practică.

Luați în considerare popularitatea cinematografiei, a wirelessului, a pariurilor de fotbal și a competițiilor de ghicire, a tuturor dispozitivelor pentru calmarea bebelușilor agitați, fără sămânță de scop în ele.

Luați în considerare sportul, entuziasmul copilăresc și furia pe care o încântă, națiuni întregi tulburate de disputele dintre băieți.

Luați în considerare războiul, atrocitățile care apar zilnic și ne lasă indiferenți și cu greu îngrijorați.

Noi suntem copii.

Cum se va dezvolta acest nou Eon al lui Horus, cum va crește Copilul, acestea țin de noi să le determinăm, crescându-ne pe noi înșine în voia Legii Thelema sub îndrumarea luminată a Maestrului Therion.

V – Următorul pas

Democrația tremură.

Fascismul feroce, trăncănitul comunism, în egală măsură fraude, se extinde nebunește pe tot globul.

Ne restricționează.

Sunt nașteri avortive ale Copilului, Noul Eon al lui Horus.

Libertatea se trezește încă o dată în pântecele Timpului.

Evoluția își face schimbările pe căi antisocialiste.

Omul “anormal” care prevede tendința timpurilor și care se adaptează circumstanțelor în mod inteligent, este ridiculizat, persecutat, adesea distrus de turmă; dar el și moștenitorii săi, atunci când vine criza, sunt supraviețuitori.

Deasupra noastră atârnă astăzi un pericol neavând niciodată o paralelă în istorie. Suprimăm individul în tot mai multe moduri. Noi gândim cu o mentalitate de turmă. Războiul nu mai omoară soldații; îi omoară pe toți fără discriminare. Fiecare nouă măsură a celor mai democratice și autocratice guverne este, în esență, comunistă. Este întotdeauna restricție. Toți suntem tratați ca niște copii imbecili. Dora, Legea magazinelor, Legile Rutiere sufocarea de duminică, Cenzura – ei nu vor avea încredere în noi să traversăm drumurile în voie.

Fascismul este precum comunismul, și este necinstit pe deasupra. Dictatorii suprimă toată arta, literatura, teatrul, muzica, știrile, care nu respectă cerințele lor; totuși lumea nu se mișcă decât prin lumina geniului. Turma va fi distrusă în masă.

Stabilirea Legii Thelema este singura modalitate de a păstra libertatea individuală și de a asigura viitorul rasei.

În cuvintele celebrului paradox al Comte de Fénix – Regula absolută a statului va fi o funcție a libertății absolute a fiecărei voințe individuale.

Toți bărbații și femeile sunt invitați să coopereze cu Maestrul Therion în această, Mare Lucrare.

O. M.


Capitolul I

 1. Had! O manifestare a lui Nuit.
 2. Dezvelirea companiei cerului.
 3. Fiecare bărbat și fiecare femeie este o stea.
 4. Fiecare număr este infinit; nu este nicio diferență.
 5. Ajută-mă, o, războinic domn al Tebei în descoperirea mea înaintea Fiilor oamenilor!
 6. Fi tu Hadit, centrul meu secret, inima mea și limba mea!
 7. Iată! aceasta este revelată de Aiwass, slujitorul lui Hoor-paar-kraat.
 8. Khabs este în Khu, nu Khu în Khabs.
 9. Adorați pe Khabs și iată că lumina mea se revărsă peste voi!
 10. Slujitorii mei să fie puțini și secreți: ei vor stăpâni pe cei mulți și ce este cunoscut.
 11. Aceștia sunt nerozi, ceea ce oamenii adora; atât zeii lor cât și oamenii lor sunt nerozi.
 12. Apăreți, voi copii, sub stele și luați-vă plinătatea iubirii!
 13. Sunt deasupra ta și în tine. Extazul meu este în al tău. Bucuria mea este a vedea bucuria ta.
 14. Deasupra, decorarea azurie este,
  Splendoarea nudă a lui Nuit;
  Se apleacă în extaz să dea sărutul
  Secretul laborios a lui Hadit.
  Globul înaripat, albastrul înstelat,
  Sunt ale mele, O Ankh-af-na-khonsu!
 15. Acum veți cunoaște că preotul ales și apostolul spațiului infinit este prințul-preot al Bestiei; iar în femeia lui numită Femeia Stacojie este dată toată puterea. Ei vor aduna copii mei în faldul lor: ei vor aduce gloria stelelor în inimile oamenilor.
 16. Căci el este veșnic un soare, iar ea o lună. Dar pentru el este flamura secretă înaripată, iar pentru ea aplecăciunea luminii stelelor.
 17. Dar voi nu sunteți atât de aleși.
 18. Arde pe frunțile lor, o șarpe al splendorii!
 19. O, femeie azurie, apleacă-te asupra lor!
 20. Cheia ritualurilor este în cuvântul secret, pe care eu l-am dat întru el.
 21. Cu Zeul și Adoratorul eu nu sunt nimic: ei nu mă văd. Ei sunt ca și pe pământ; Eu sunt Cerul, și nu mai este alt Zeu în afară de mine, și domnul meu Hadit.
 22. Acum, de aceea, sunt cunoscut vouă pe numele meu Nuit, și pentru el cu un nume secret pe care îl voi da când, în sfârșit, el mă cunoaște. Din moment ce eu sunt spațiu infinit, așadar și Stelele Infinite, în acest fel faceți și voi asemenea. Leagă nimic! Să nu existe nicio diferență făcută între voi și între orice lucru și orice alt lucru; pentru că astfel ar veni durerea.
 23. Dar pentru cine vede o oportunitate în aceasta, să fie conducătorul tuturor!
 24. Eu sunt Nuit, iar cuvântul meu este șase și cincizeci.
 25. Împarte, adaugă, multiplică și înțelege.
 26. Atunci a spus profetul și sclavul celui frumos: Cine sunt eu și care va fi semnul? Așa că ea îi răspunse, aplecându-se, o flacără sclipitoare de albastră, a-tot-atinsă, a-tot-penetrată, mâinile ei iubitoare pe pământul negru și corpul ei suplu arcuit pentru iubire, picioarele ei fine nefăcând rău florilor micuțe: Tu Știi! Iar semnul va fi extazul meu, conștiința continuității existenței, omniprezența trupului meu.
 27. Atunci preotul a răspuns zicându-i Reginei Spațiului, sărutându-i sprâncenele ei seducătoare, iar roua luminii ei a scăldat tot trupul său într-un parfum dulce cu miros de nădușeala: O, Nuit! continuu al Cerului, așa să fie pe veci; căci oamenii nu de Tine vorbesc ca Unul, ci ca Niciunul; și nu îi lăsa să vorbească despre tine, căci tu ești continuitate!
 28. Nici unul, a respirat lumina, slab și imaginat, a stelelor, și două.
 29. Pentru că eu sunt împărțit de dragul dragostei, pentru o șansa a unirii.
 30. Aceasta este crearea lumii, căci durerea diviziunii e ca nimicul, iar bucuria dizolvării este totul.
 31. Pentru acești nerozi ai omenirii cu necazurile lor să nu îți pese deloc! Ei simt puțin; ceea ce este, este echilibrat de bucurii slabe; dar voi îmi sunteți cei aleși.
 32. Supune-te profetului meu! Urmărește încercările cunoștințelor mele! Caută-mă doar pe mine! Apoi bucuriile dragostei Mele te va răscumpăra din orice durere. Acest lucru este așa: jur pe bolta trupului meu; prin inima și limba mea sacră; prin tot ce pot oferi, prin tot ce doresc pentru voi.
 33. Atunci preotul a căzut într-o transă profundă sau leșin, și a zis Reginei Cerului; Scrieți-ne patimile; scrie-ne ritualuri; scrie-ne legea!
 34. Dar ea a spus: patimile nu le voi scrie: ritualurile vor fi pe jumătate știute și jumătate ascunse: Legea este pentru toți.
 35. Ceea ce a fost scris este cartea întreită a Legii.
 36. Scribul meu Ankh-af-na-khonsu, preotul prinților, nu va schimba printr-o singură literă această carte, dar pentru a nu fi sminteală, el va comenta prin urmare prin înțelepciunea lui Ra-Hoor Khu-it.
 37. De asemenea, mantrele și vrăjile; obelia și Wanga; lucrările cu bagheta și cu sabia; acestea el trebuie să învețe și să predea.
 38. El trebuie să învețe; dar el ar putea agrava chinurile.
 39. Cuvântul Legii este Θελημα.
 40. Cine ne va numi Thelemiți nu va face niciun rău, dacă el doar se uită îndeaproape la cuvinte. Căci există în această privință Trei Grade, Pustnicul, Îndrăgostitul și omul Pământului. Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
 41. Cuvântul păcatului este Restricția. O, omule! nu îți refuza soția, dacă ea vrea! O, îndrăgostitule, dacă tu dorești, pleacă! Nu există nici o legătură care poate să unească pe cei divizați decât iubirea: orice altceva este un blestem. Blestemat! Blestemat până la eoni! Infern.
 42. Fie ca starea de multiplicitate să fie legată și disprețuită. Deci, cu toate acestea; nu ai nici un drept decât să îți faci voia.
 43. Fă asta, și nimeni nu va zice nu.
 44. Căci o voință pură, lipsită de scop, lipsită de pofta de rezultat, este perfectă în orice fel.
 45. Cel Perfect și Perfectul sunt un Perfect și nu două; ba mai mult, sunt nici unul! 
 46. Nimicul este o cheie secretă a acestei legi. Șaizeci și unu îl numesc evreii; Eu îl numesc opt, optzeci, patru sute optsprezece.
 47. Dar ei au jumătatea: unește prin arta ta astfel încât să dispară toate.
 48. Profetul meu este un prost cu unu, unu, unu; nu sunt ei Boul, și nici unul din Carte?
 49. Toate ritualurile, toate încercările, toate cuvintele și semnele sunt abrogate. Ra-Hoor-Khuit a luat scaunul său în Est, la Echinocțiul Zeilor; și lăsați pe Asar să fie cu Isa, care, de asemenea, sunt una. Dar ei nu sunt din mine. Lasă-l pe Asar sa fie cel care adoră, Isa cel care suferă, Hoor în numele său secret și în splendoarea sa este Domnul inițiat.
 50. Există un cuvânt de spus despre sarcina hierofantului. Iată! există trei încercări într-o una singură, și poate fi dată în trei moduri. Ce este gros trebuie să treacă prin foc, lasă rafinatul să fie judecat în intelect, iar cei mândri aleși în cel mai înalt. Astfel, avem stea și stea, sistem și sistem; nu lăsa pe niciunul să cunoască mai mult!
 51. Există patru porți care duc la un singur palat; podeaua acelui loc este de argint și de aur; lapis lazuli și jasp sunt acolo; și toate mirosurile rare; iasomie și trandafir, și embleme ale morții. Lasă-l să intre în rând sau la o dată cele patru porți; lasă-l să stea pe podeaua palatului. El nu se va scufunda? Amn. Ho! războinic, dacă servitorul se va scufunda? Dar, există mijloace și mijloace. Fi plăcut prin urmare: îmbrăcați-vă toți în veșminte frumoase; mâncați alimente bogate și beți vinurile cele mai dulci și vinurile care spumează! De asemenea luați partea și voința de a iubi așa cum vreți, când, unde și cu cine vreți! Dar întotdeauna întru mine.
 52. În cazul în care acest lucru nu este în regulă; dacă voi confundați spațiul mărcilor, spunând: Ei sunt una; sau spunând, Ei sunt mulți, dacă în timpul ritualului el nu este întru mine: atunci așteaptă judecățile teribile a lui Ra Hoor Khuit!
 53. Acest lucru va regenera lumea, această mică lume sora mea, inima mea și limba mea, către care am trimis acest sărut. De asemenea, o scrib și profet, deși tu ești al prințului, nu te va liniști nici nu te va absolvi. Dar extazul să fie al tău și bucuria de pământ: totdeauna pentru Mine! Pentru Mine!
 54. Schimbă nu la fel de mult precum stilul unei scrisori; Căci iată! Tu, profet, nu vei privi toate aceste taine ascunse în ea.
 55. Copilul din trupul tău, el le va privi.
 56. Așteaptă-l nu din Est, dar nici din Vest, căci de la nicio casă așteptată va veni acel copil. Aum! Toate cuvintele sunt sacre și toți profeții adevărați; numai că ei înțeleg un pic; rezolvă prima jumătate a ecuației, dar lasă pe al doilea neatacat. Dar, tu ai tot în lumina clară, iar unii, deși nu toți, în întuneric.
 57. Invocă-mă sub stelele mele! Dragostea este legea, dragostea sub voință. De asemenea, nu lăsați nerozii să greșească iubirea, căci sunt dragoste și iubire. Acolo este porumbelul, și acolo este șarpele. Alegeți bine! El, profetul meu, ne-a ales, cunoscând legea cetății, și marele mister al Casei lui Dumnezeu. Toate aceste litere vechi ale cărții mele sunt în regulă; dar צ nu este Steaua. De asemenea, acest lucru este un secret: profetul meu îl va revela celor înțelepți.
 58. Eu dau bucurii inimaginabile pe pământ: certitudine, nu credință, în timp ce în viață, la moarte; pace inefabilă, odihnă, extaz; dar nici nu cer ceva în sacrificiu.
 59. Tămâia mea este din lemn de rășinoase și gume; și nu există nici un sânge în ea: din cauza părului meu acești copaci de eternitate.
 60. Numărul meu este 11, la fel cum toate numerele lor suntem noi. Steaua cu cinci colțuri, cu un Cerc în Mijloc, și acest cerc este Roșu. Culoarea mea este negru pentru cel orb, dar albastrul și auriul sunt văzute de văzut. De asemenea, am o glorie secretă pentru cei ce mă iubesc.
 61. Dar, să mă iubești este mai bine decât toate lucrurile: dacă sub stelele nopții în deșert arzi tămâia în prezența mea, invocându-mă cu o inimă curată, iar flacăra Șarpelui în acest loc, vei veni să te așezi un pic în sânul meu. Pentru un singur sărut apoi vei voi să dai tuturor; dar cel ce dă o fărâmă de praf o să piardă tot în acea oră. Tu vei aduna bunuri și vei aduna femei și mirodenii; veți purta bijuterii bogate; veți depăși popoarele pământului în splendoare și mândrie; dar întotdeauna în dragostea mea; și astfel veți veni la bucuria mea. Eu vă cer cu sinceritate să veniți înaintea mea într-o singură robă, și acoperiți cu o diademă bogată. Te iubesc! Tânjesc la tine! Pal sau violet, voalat sau voluptos, eu care sunt toată plăcerea și purpuriul, și starea de ebrietate a sensului cel mai intim, te doresc. Pune-ți aripile, și stârnește splendoarea spiralată din lăuntrul tău: vino la mine!
 62. La toate întâlnirile cu voi preoteasa spune – iar ochii ei vor arde cu dorință stând goală și bucurându-se în templul meu secret – Pentru mine! Pentru mine! evocând flacăra inimilor tuturor în cântarea ei de dragoste.
 63. Cântă-mi fermecătorul tău cântec de dragoste! Arde pentru mine parfumuri! Purtați bijuterii pentru mine! Bea pentru mine, pentru că te iubesc! Te iubesc!
 64. Eu sunt fiica albăstruie a apusului de soare; Sunt strălucirea goală a cerului de noapte voluptos.
 65. Mie! Mie!
 66. Manifestarea a lui Nuit a luat sfârșit.

Capitolul II

 1. Nu! ascunderea lui Hadit.
 2. Veniți! voi toți, și învățați secretul care nu a fost încă dezvăluit. Eu, Hadit, sunt complementar lui Nu, mireasa mea. Eu nu sunt extins, iar Khabs este numele casei mele.
 3. În sferă eu sunt peste tot centrul, precum ea, circumferința, este de negăsit.
 4. Cu toate acestea, ea va fi cunoscută iar eu niciodată.
 5. Privește! ritualurile timpului vechi sunt negre. Lasă cele rele să fie alungate; iar cele bune să fie curățate de către profet! Atunci, această Cunoaștere va merge bine.
 6. Eu Sunt flacăra care arde în inima fiecărui om, și în miezul fiecărei stele. Eu sunt Viață, și dătătorul de viață, totuși cunoașterea despre mine este cunoașterea morții.
 7. Eu sunt Magicianul și Exorcistul. Eu sunt axul roții, și cubul în cerc. „Veniți la mine” este un cuvânt nechibzuit: căci sunt eu cel care pleacă.
 8. Cine s-a închinat lui Heru-pa-kraath mie mi s-a închinat; greșit, căci eu sunt adoratorul.
 9. Amintiți-vă voi toți că existența este bucurie pură; că toate necazurile sunt ca umbrele; ele trec și se termină; dar există ceea ce rămâne.
 10. O profetule! Tu ai rea voință de a învăța această scriere.
 11. Eu văd că tu urăști mâna și stiloul; dar eu sunt mai puternic.
 12. Din cauza mea întru Tine pe acestea tu nu le cunoști,
 13. De ce? Pentru că tu ai fost cunoscătorul, și eu.
 14. Lasă acum să fie o învăluire a acestui altar: lasă acum lumina să devoreze oamenii și să-i mănânce pe nevăzute.
 15. Căci eu sunt perfect, Nefiind; iar numărul meu este nouă pentru nerozi; dar pentru cei drepți eu sunt opt, și unul în opt: Ceea ce este vital, pentru că eu sunt într-adevăr, nici unul. Împărăteasa și Regele nu sunt din mine; căci există și un alt secret.
 16. Sunt Împărăteasa și Hierofantul. Astfel, unsprezece, așa cum și mireasa mea este unsprezece.
 17. Ascultați-mă, voi oameni ai suspinului!
  Plânsetele de durere și regret
  Sunt lăsate pentru cei morți și muribunzi,
  Acelor oameni care nu mă cunosc încă.
 18. Aceștia sunt morți, acești neînsemnați; ei nu simt. Noi nu suntem pentru cei săraci și triști: domnii pământului sunt rubedeniile noastre.
 19. Se cade pentru un Zeu să trăiască într-un câine? Nu! dar cei mai mari sunt de-ai noștri. Ei se vor bucura, aleșii noștri: cine se întristează nu este dintre noi.
 20. Frumusețea și puterea, râsul zbuciumat și melancolia savuroasă, forța și focul, sunt dintr-ale noastre.
 21. Noi nu avem nimic cu proscrișii și nepotriviții: lasă-i să moară în propria mizerie. Pentru că ei nu simt. Compasiunea este viciul regilor: calcă în picioare pe cei lamentabili și pe cei slabi: aceasta este legea celor puternici: aceasta este legea noastră și bucuria lumii. Nu te gândi, o, rege, la această minciună: Că Tu Trebuie Să Mori: într-adevăr tu nu vei muri, ci vei trăi. Acum, să fie înțeles: Dacă trupul regelui se dizolvă el va rămâne în extaz pur pentru totdeauna. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Soarele, Puterea și Viziunea, Lumina; acestea sunt pentru slujitorii Stelei și Șarpelui.
 22. Eu sunt Șarpele care a dat Cunoaștere și Plăcere și gloria strălucitoare, și amestecă inimile oamenilor cu beție. Pentru a mă venera bea vin și ia droguri ciudate prin care voi spune profetului meu, așadar, fi băut. Ei nu îți vor face rău în nici un fel. Este o minciună, această nebunie împotriva sinelui. Expunerea inocenței este o minciună. Fii puternic, tu omule! râvnește, bucură-te de toate lucrurile legate de simț și extaz: nu te teme că vreun Zeu îți va nega ție acestea.
 23. Sunt singur: nu este nici un Dumnezeu unde mă aflu.
 24. Iată! acestea sunt mistere grave; căci acestea sunt de asemenea ale prietenilor mei, care sunt pustnici. Acum nu te gândi să le găsești în pădure sau pe munte; dar, în paturi de violet, mângâiate de fiare magnifice de femei cu membre mari, cu foc și lumină în ochii lor, și claie de păr înflăcărat a lor; acolo le vei găsi. Le vei vedea guvernând, în fruntea armatelor victorioase; în toată bucuria; și va fi în ele o bucurie de un milion de ori mai mare decât aceasta. Luați seamă să nu forțați pe altul, Rege împotriva altui Rege! Iubiți-vă unii pe alții cu inimi arzătoare; pe cei inferiori călcați-i în picioare în neînfricata poftă a mândriei voastre, în ziua mâniei voastre.
 25. Voi sunteți împotriva oamenilor, aleșii mei!
 26. Eu sunt Serpentul secret încolăcit gata să mă destind: în încolăcirea mea există bucurie. Dacă îmi ridic capul, eu și Nuit a mea suntem unul. Dacă îmi scufund capul, și împroșc venin, atunci este extazul pământului, și Eu și pământul suntem unul.
 27. Un mare pericol sălășluiește în mine; pentru cel care nu înțelege aceste rune va fi o mare pierdere. El va cădea în groapa numită Deoarece, și acolo va pieri cu câinii Rațiunii.
 28. Acum un blestem asupra Deoareceului și a neamului său!
 29. Fie ca Deoarece să fie blestemat pentru întotdeauna!
 30. Dacă Voința se oprește și plânge De Ce, invocând Deoarece, atunci Voința se oprește și nu face nimic.
 31. Dacă Puterea întreabă de ce, atunci este Puterea slăbiciune.
 32. De asemenea, rațiunea este o minciună; căci există un factor infinit și necunoscut; toate cuvintele lor sunt sucite.
 33. Destul cu Deoarece! Fie damnat pentru un câine!
 34. Dar voi, poporul Meu, ridicați-vă și treziți-vă!
 35. Lasă ritualurile să fie corect îndeplinite cu bucurie și frumusețe!
 36. Există ritualuri ale elementelor și sărbători ale vremii.
 37. O sărbătoare pentru prima noapte a Profetului și Mireasa lui!
 38. O sărbătoare pentru cele trei zile ale scrierii Cărții Legii.
 39. O sărbătoare pentru Tahiti și copilul Profetului – secret, O, Profetule!
 40. O sărbătoare pentru Ritualul Suprem, și o sărbătoare pentru Echinocțiul Zeilor.
 41. O sărbătoare pentru foc și o sărbătoare pentru apă; o sărbătoare pentru viață și o sărbătoare mai mare pentru moarte!
 42. O sărbătoare în fiecare zi, în inimile voastre, în bucuria extazului meu!
 43. O sărbătoare în fiecare noapte întru Nu, și plăcerea celei mai mari încântări!
 44. Da! sărbătorește! bucură-te! nu există nici o teamă de acum încolo. Există dizolvarea, și eternul extaz în sărutările lui Nu.
 45. Este moarte pentru câini.
 46. Dai greș? Îți pare rău? Este frică în inima ta?
 47. Unde sunt eu acestea nu sunt.
 48. Fără milă pentru cei căzuți! Niciodată nu i-am cunoscut. Eu nu sunt pentru ei. Eu nu consolez: Îi urăsc pe cei consolați și pe cei care consolează.
 49. Sunt unic și cuceritor. Eu nu sunt unul dintre sclavii care pier. Fie ei damnați și morți! Amin. (Aceasta este unul din 4: există un al cincilea care este invizibil, și întru el eu sunt ca un prunc într-un ou.)
 50. Albastru sunt eu și auriu în lumina miresei mele: dar sclipirea roșie este în ochii mei; și paietele mele sunt purpurii și verzi.
 51. Purpuriu dincolo de purpuriu: este lumina mai mare decât vederea.
 52. Este un voal: acest voal este negru. El este voalul femeii modeste; este voalul melancoliei, și giulgiul morții: acesta nu este din mine. Doboară această stafie mincinoasă a secolelor: nu îți învălui viciile în cuvinte virtuoase: aceste vicii sunt serviciul meu; faceți bine, iar eu vă voi răsplăti aici și în continuare.
 53. Nu te teme, tu profetule, când aceste cuvinte sunt spuse, ție nu îți va părea rău. Tu ești categoric alesul meu; și binecuvântați sunt ochii cu care te vei uita cu bucurie. Dar eu te voi ascunde într-o mască a melancoliei: cei care te vor vedea se vor teme că ești căzut, dar eu te voi ridica.
 54. Nici ei cei care vor tângui tare nebunia lor din care tu nu vei avea nici un folos; tu o vei revela: tu ia folos: ei sunt sclavii Deoareceului: Ei nu sunt din mine. Opreliștile sunt precum voia ta; literele? Nu le schimba stilul sau valoarea!
 55. Tu vei obține ordinea și valoarea Alfabetului Englez; tu vei găsi noi simboluri pentru a le atribui lor.
 56. Plecați! voi batjocoritorilor; chiar dacă râdeți în onoarea mea, nu veți râde mult, atunci când sunteți triști să știți că v-am abandonat.
 57. Cel ce este drept va fi în continuare drept; cel murdar va fi tot murdar.
 58. Da! nu considerați schimbarea: voi veți fi așa cum sunteți, nu alții. Așa că regii pământului vor fi Regi pentru totdeauna: sclavii vor servi. Nu este nimeni care să fie doborât sau ridicat: totul este tot așa cum a fost. Totuși sunt și mascații servitorii mei: s-ar putea ca cerșetorul de acolo să fie un Rege. Un Rege își poate alege straiele așa cum dorește: nu este nici un test sigur: dar un cerșetor nu-și poate ascunde sărăcia.
 59. Feriți-vă, așadar! Iubește tot, ca nu cumva să fie ascuns un Rege! Spui tu așa? Prostule! Dacă el este un Rege, tu nu îl poți răni.
 60. Prin urmare, lovește tare și jos, și în iad cu ei, maestrule!
 61. Este o lumină înainte ochilor voștri, o profetule, o lumină nedorită, cea mai de dorit.
 62. Eu sunt înălțat în inima ta; și sărutările stelelor plouă cu putere asupra corpului tău.
 63. Tu ești epuizat în plenitudinea voluptoasă a inspirației; expirarea este mai dulce decât moartea, mai rapidă și mai plină de râset ca o mângâiere a viermelui iadului.
 64. Oh! tu ești învins: noi suntem deasupra ta; delectarea noastră te covârșește: slavă! slavă: profet a lui Nu! profet al lui Had! profet a lui Ra-Hoor-Khu! Acum bucurați-vă! veniți acum în splendoarea și extazul nostru! Veniți în pacea noastră pasională, și scrieți cuvinte dulci pentru Rege!
 65. Eu sunt Maestrul: tu ești Alesul Cel Sfânt.
 66. Scrie, și găsește extaz în a scrie! Muncește, și fii patul nostru în lucru! Tresaltă cu bucuria vieții și a morții! Ah! moartea va fi fermecătoare: oricine o vede va fi fericit. Moartea va fi sigiliul promisiunii dragostei noastre veșnice. Vino! Înviorează-ți inima și bucură-te! Noi suntem unul; noi suntem nici unul.
 67. Rezistă! Rezistă! Ridică-te în acest extaz; să nu cazi în leșinul sărutărilor excelente!
 68. Mai tare! Ține-te! Ridică-ți capul! Nu respira atât de adânc – mori!
 69. Ah! Ah! Ce simt? Este cuvântul epuizat?
 70. Există ajutor și speranță în alte vrăji. Înțelepciunea spune: fii puternic! Apoi tu poți suporta mai multă bucurie. Nu fi animal; rafinează extazul! Dacă tu bei, bea după opt și nouăzeci de reguli ale artei: dacă tu iubești, excelează în delicatețe; și dacă tu faci totul vesel, să fie subtilitate în aceasta!
 71. Dar excelează! Excelează!
 72. Străduiește-te întotdeauna pentru mai mult! și dacă tu ești într-adevăr al meu – și nu te îndoiești de asta, și dacă tu ești întotdeauna fericit! – moartea este coroana tuturor.
 73. Ah! Ah! Moarte! Moarte! Tu vei râvni moartea. Moartea îți este interzisă, omule.
 74. Măsura râvnirii va fi puterea gloriei ei. Cel care trăiește mult și dorește mult moartea este pentru întotdeauna Rege între Regi.
 75. Da! ascultă numerele și cuvintele:
 76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Ce înseamnă aceasta, o profetule? Tu nu știi; nici nu vei știi vreodată. Acolo vine cineva să te urmeze: el o va revela. Dar ține minte, o alesule, să fii eu; să urmezi dragostea lui Nu în raiul luminat de stele; să ai grijă de oameni, să le spui acest cuvânt fericit.
 77. O fi tu mândru și puternic între oameni!
 78. Ridică-te! Pentru că nu există unul ca întru tine între oameni și între Zei. Ridică-te, o profetul meu, statura ta va depăși stelele, Ei vor venera numele tău, neclintit, mistic, minunat, numărul omului; și numărul casei 418.
 79. Sfârșitul ascunderii lui Hadit; și binecuvântarea și venerarea pentru profetul Stelei fermecătoare!

Capitolul III

 1. Abrahadabra; răsplata lui Ra Hoor Khut.
 2. Există o diviziune aici de înapoiere; există un cuvânt neștiut. Silabisirea este defunctă; totul nu este orice. Ferește-te! Rezistă! Ridică vraja lui Ra-Hoor-Khuit!
 3. Acum, mai întâi ar trebui să fie înțeles că eu sunt un zeu al Războiului și al Răzbunării. Mă voi ocupa de ei în mod necruțător.
 4. Alegeți-vă o insulă!
 5. Fortificați-o!
 6. Ascundeți-o cu mașinărie de război!
 7. Îți voi da o mașinărie de război.
 8. Cu ea voi îi veți lovi pe oameni; și nici unul nu va sta înaintea voastră.
 9. Pândește! Retrage-te! Peste ei! Aceasta este Legea Bătăliei Cuceririi: astfel venerarea mea va fi despre casa mea secretă.
 10. Ia stela propriei revelări; așeaz-o în templul secret – iar acel templu este deja dispus corect – și va fi a ta Kiblah pentru întotdeauna. Nu se va veșteji, dar o culoare miraculoasă va veni înapoi la ea zi de zi. Închide-o într-o sticlă ferecată pentru a fi dovadă lumii.
 11. Aceasta va fi singura ta dovada. Eu interzic orice argument. Cucerește! Asta este destul. O să fac să-ți fie ușoară obstrucționarea de la casa cu ordine bolnave din Orașul Victorios. Tu însuți o vei exprima cu venerare, o profetule, deși ție nu îți face plăcere. Tu vei avea pericol și necaz. Ra-Hoor-Khu este cu tine. Venerează-mă cu foc și sânge; venerează-mă cu săbii și sulițe. Lasă femeia să aibă o sabie la cingătoare înaintea mea: lasă sângele să curgă la numele meu. Strivește-l pe Păgân; fi asupra lor tu războinicule, Eu îți voi da carnea lor ca mâncare!
 12. Sacrifică bovine, mici și mari: după un copil.
 13. Dar nu acum.
 14. Voi veți vedea acel ceas, o Bestie binecuvântată, și tu Concubina Stacojie a dorințelor lui!
 15. Voi veți fi triști din această pricină.
 16. Nu considera cu nerăbdare să prinzi promisiuni; nu te teme a îndura blestemele. Voi, chiar voi, nu știți întregul înțeles.
 17. Nu vă temeți deloc; nu vă temeți nici de oameni nici de Destine, nici de zei, nici de altceva. De bani să nu vă fie frică, nici de râsetele oamenilor proști, nici de altă putere în ceruri sau pe pământ sau în pământ. Nu este refugiul tău precum Hadit este lumina ta; iar eu sunt puterea, forța, vigoarea, brațelor tale.
 18. Lasă la o parte mila: blesteamă-i pe cei care au milă! Omoară și torturează; nu cruța; fi deasupra lor!
 19. Acea stelă ei vor numi Abominația Dezolării; numără corect numele lui, și va fi pentru tine 718.
 20. De ce? Datorită căderii a Deoareceului, pentru că el nu este aici din nou.
 21. Proiectează imaginea mea în Est: tu îți vei cumpăra ție o imagine pe care eu ți-o voi arăta, special, nu precum cea pe care tu o știi. Și va fi dintr-o dată ușor pentru tine să faci asta.
 22. Celelalte imagini se grupează în jurul meu să mă susțină: fie ca totul să fie venerat, pentru că ei se vor aduna să mă preamărească. Eu sunt obiectul vizibil al venerării; ceilalți sunt secreți, pentru că Bestia și Mireasa sa sunt ei: și pentru învingătorii Încercării x. Ce este aceasta? Tu vei cunoaște.
 23. Pentru parfum amestecă făină și miere și resturi groase de vin roșu: apoi ulei de Abramelin și ulei de măsline, și apoi înmoaie și netezește cu sânge bogat și proaspăt.
 24. Cel mai bun sânge este al lunii, cel lunar: apoi sângele proaspăt al unui copil, sau picurând de la gazda cerurilor: apoi cel al inamicilor; apoi al preotului sau al enoriașilor: la sfârșit a unei fiare, nu contează care.
 25. Arde aceasta: din acesta fă prăjituri și mănâncă pentru mine. Acesta are de asemenea un alt folos; lăsați-l să fie pus înaintea mea, și ținut îmbibat cu parfumul rugăciunii tale: va deveni plin de gândaci așa cum a fost și plin de lucruri târătoare sacre pentru mine.
 26. Aceștia ucide-i, numind inamicii tăi; și ei vor cădea înaintea ta.
 27. De asemenea aceștia vor naște dorință și putere de dorință în tine pentru mâncatul propriu-zis.
 28. De asemenea voi veți fi puternici în război.
 29. Mai mult decât atât, fie ca ei să fie păstrați îndelung, este mai bine; pentru că ei se vor umfla cu forța mea. Totul înaintea mea.
 30. Altarul meu este dintr-o lucrătură deschisă de alamă: arde în acest scop în argint sau aur!
 31. Acolo va veni un om bogat din Vest care va turna aurul său pe tine.
 32. Din aur forjează oțel!
 33. Fii gata să zbori sau să lovești!
 34. Dar locul tău sfânt va fi neatins de-a lungul secolelor: deși cu foc și sabie va fi ars până la temelii și spulberat, dar o casă invizibilă acolo va sta, și va sta până la căderea Marelui Echinocțiu; când Hrumachis se va ridica și cea cu două baghete își va asuma tronul meu și locul. Un alt profet se va ridica, și va aduce agitație proaspătă din ceruri; o altă femeie va trezi dorința și venerarea Șarpelui; un alt suflet al Zeului și al bestiei se va amesteca printre preoții globului; un alt sacrificiu va păta cavoul; un alt rege va domni; și nu se vor mai aduce binecuvântări Domnului mistic cu Cap de Vultur!
 35. Jumătatea cuvântului lui Heru-ra-ha, numit Hoor-pa-kraat și Ra-Hoor-Khut.
 36. Apoi spuse profetul către Zeu:
 37. Eu te ador în cântec –
  Eu sunt stăpânul Tebei, și eu
  Inspiratul orator a lui Mentu;
  Pentru mine se dezvăluie voalatul cer,
  Cel ce s-a omorât pe sine Ankh-af-na-khonsu
  Ale cărui cuvinte sunt adevărul. Eu invoc, eu întâmpin
  Prezența Ta, O Ra-Hoor-Khuit!

  Unitatea prea mult dezvăluită!
  Eu ador forța respirației Tale
  Supreme și teribile Zeu,
  Care faci zeii și moartea
  Să tremure înaintea Ta: –
  Eu, Eu te ador pe tine!

  Fă-ți apariția pe tronul lui Ra!
  Deschide căile lui Khu!
  Luminează căile lui Ka!
  Căile lui Khabs aleargă prin
  Pentru a mă învârti sau a mă potoli!
  Aum! lasă să mă umple!

 38. Așa încât lumina ta este în mine; și flacăra sa roșie este precum o sabie în mâna mea pentru a îndemna ordinea. Acolo este o ușă secretă pe care o voi face să stabilească calea ta în toate districtele, (acestea sunt adorațiile, așa cum tu le-ai scris), așa cum este spus:

  Lumina este a mea; razele sale mă consumă
  Pe mine: Am făcut o ușă secretă
  În casa lui Ra și Tum,
  A lui Khepra și a lui Ahathoor.
  Eu sunt al tău Teban, O Mentu,
  Profetul Ankh-af-na-khonsu!

  Față de Bes-na-Maut pieptul mi-l bat;
  Față de înțeleptul Ta-Nech eu îmi țes vraja.
  Arată splendoarea stelei tale, O Nuit!
  Invită-mă înăuntrul Casei tale de locuit,
  O șarpe înaripat al luminii, Hadit!
  Rămâi cu mine, Ra-Hoor-Khuit!

 39. Toate acestea și o carte pentru a spune cum tu ai venit aici și o reproducere a acestei cerneli și hârtii pentru întotdeauna – pentru că în ea este cuvântul secret și nu numai în engleză – și comentariul tău asupra acesteia Cartea Legii va fi tipărită frumos în cerneală roșie și neagră pe hârtie frumoasă făcută de mână; și fiecărui bărbat și fiecărei femei pe care tu o întâlnești, fie că cinezi sau bei la ei, este Legea să dai. Apoi vor avea șansa de a respecta această binecuvântare sau nu; nu este nici un dezacord. Fă asta rapid!
 40. Dar munca comentariului? Asta este ușor; și Hadit arzând în inima ta va face iute și sigur stiloul tău.
 41. Întemeiază în a mea Kaaba o casă a slujbașilor: totul trebuie să fie făcut bine și într-un mod de afaceri.
 42. Încercările tu însuți le vei supraveghea, salvează doar pe cei orbi. Nu refuza pe nimeni, dar tu vei ști și distruge trădătorii. Eu sunt Ra-Hoor-Khuit; și eu sunt puternic să-l protejez pe servitorul meu. Succesul este dovada ta: nu argumenta; nu converti; nu vorbi peste măsură! Ei ce urmăresc să te prindă într-o capcană, să te răstoarne, pe ei atacă-i fără milă sau cruțare; și distruge-i total. Rapid ca un șarpe călcat întoarce-te și lovește! Dar fi tu mai ucigător ca el! Trage în jos sufletele lor spre groaznică tortură: râzi la frica lor: scuipă-i!
 43. Lasă Femeia Stacojie să se ferească! Dacă mila și compasiunea și tandrețea vizitează inima ei; dacă ea parăsește munca mea să se joace cu vechile mele bunătățuri; atunci răzbunarea mea va fi cunoscută. Voi ucide pentru mine copilul ei: Eu voi aliena inima ei: O voi exila dintre oameni: ca o târfă disprețuită ce se micșorează ea se va târî pe străzile udate de amurg, și va muri rece și flămândă.
 44. Dar las-o să se ridice în mândrie! Las-o să mă urmeze în calea mea! Las-o să lucreze munca răutății! Las-o să-și ucidă inima! Las-o să fie zgomotoasă și adulterina! Las-o să fie acoperită cu bijuterii, și veșminte bogate, și las-o să fie fără de rușine înaintea tuturor oamenilor!
 45. Apoi eu o voi ridica pe culmile puterii: apoi voi creea din ea un copil mai puternic decât toți regii de pe pământ. Eu o voi umple de fericire: cu forța mea ea va vedea și va lovi în venerarea lui Nu: ea îl va dobândi pe Hadit.
 46. Eu sunt războinicul Stăpân al anilor Patruzeci: anii Optzeci se chircesc înaintea mea, și sunt smeriți. Te voi aduce la victorie și bucurie: Voi fi brațele tale în luptă și tu vei fi încântat să ucizi. Succesul este dovada ta; curajul este armura ta; mergi mai departe; mergi mai departe; în forța mea; și tu nu te vei întoarce pentru nici unul!
 47. Această carte va fi tradusă în toate limbile: dar întotdeauna cu originalul în scrierea Bestiei; pentru eventualitatea formei literelor și a poziției lor una față de cealaltă: în acestea sunt mistere în care nici o Bestie nu le va ghici. Nu îl lăsa să caute să încerce: dar cel ce va veni după el, unde eu spun să nu, care va descoperi Cheia tuturor lucrurilor. Atunci această linie desenată este o cheie: apoi acest cerc ajustat în eșecul său este o cheie de asemenea. Și Abrahadabra. Va fi copilul său și acesta în mod ciudat. Nu îl lăsa să caute după aceasta; pentru că astfel singur el poate cădea din ea.
 48. Acum misterul literelor este făcut, și vreau să înaintez spre locul mai sfânt.
 49. Sunt într-o lume secretă împătrită, blasfemia împotriva tuturor zeilor oamenilor.
 50. Blesteamă-i! Blesteamă-i! Blesteamă-i!
 51. Cu capul meu de Vultur eu ciugulesc din ochii lui Isus în timp ce atârnă pe cruce.
 52. Eu îmi flutur aripile în fața lui Mohammed și îl orbesc.
 53. Cu ghearele mele eu sfâșii carnea Indianului și a Budistului, Mongolului și a Dinului.
 54. Bahlasti! Ompehda! Eu scuip pe crezurile tale crapuloase.
 55. Fie ca Maria cea nepângărită să fie zdrobită pe roți: de dragul ei fie ca toate femeile caste să fie cu totul disprețuite printre voi!
 56. De asemenea de dragul frumuseții și iubirii!
 57. Desprețuiește așadar toți lașii; soldații profesioniști care îndrăznesc să nu lupte, dar să se joace; toți nebunii disprețuiește-i!
 58. Dar cei pasionați și cei mândri, cei roiali și cei elevați; voi sunteți frați!
 59. Ca frații voi luptați!
 60. Nu există altă lege în afară de Fă ceea ce voiești.
 61. Există un sfârșit al cuvântului lui Dumnezeu înscăunat în tronul lui Ra, luminând grinzile sufletului.
 62. Pentru Mine voi să faceți reverență! la mine veniți voi prin suferința chinului, care este extaz.
 63. Prostul va citi această Carte a Legii, și comentariile ei; și nu o va înțelege.
 64. Lasă-l să treacă prin primul său chin, și va fi pentru el ca argintul.
 65. Prin al doilea, aur.
 66. Prin al treilea, pietre din apă prețioasă.
 67. Prin al patrulea, scânteile finale ale focului intim.
 68. Și totuși tuturor li se va părea frumos. Inamicii lui care spun că nu e așa, sunt pur și simplu mincinoși.
 69. Există succes.
 70. Eu sunt Domnul Liniștii și al Forței cu Cap de Vultur; boneta mea învăluie cerul nopții-albastru.
 71. Slavă! voi luptători gemeni de jur împrejurul pilonilor lumii! pentru timpul vostru este aproape la îndemână.
 72. Eu sunt Domnul Baghetei Duble a Puterii; bagheta forței Coph Nia – dar mâna mea stângă este goală, pentru că eu am distrus un Univers; și nimic nu rămâne.
 73. Lipește foile de la dreapta la stânga și de sus în jos: atunci privește!
 74. Există o splendoare în numele meu ascunsă și glorioasă, precum soarele de la miezul nopții este mereu fiul.
 75. Sfârșitul cuvintelor este Cuvântul Abrahadabra.

Cartea Legii este Scrisă

Și Ascunsă.

Aum. Ha.

Comentariul

Fă ceea ce voiești, să fie întreaga Lege.

Studierea acestei cărți este interzisă. Este înțelept să distrugi această copie după prima citire.

Oricine nu respectă aceasta o face pe propriul său risc și pericol. Acestea sunt cele mai grave.

Cei care discută conținuturile acestei Cărți trebuie să fie evitați de toți, ca centre de molimă.

Toate întrebările despre Lege vor fi decise doar prin apel la scrierile mele, fiecare pentru el însuși.

Nu există altă lege în afară de Fă ceea ce voiești

Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Preotul Domnilor,

ANKH-F-N-KHONSU