Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Liber CI – O scrisoare deschisă celor care ar putea dori să se alăture ordinului

O epistolă a lui Baphomet către Sir George MacNie Cowie VIII°, enumerând îndatoririle și privilegiile.

Enumerarea îndatoririlor și privilegiilor. Aceste reglementări intră în vigoare în orice district în care calitatea de membru al ordinului depășește o mie de suflete.

BAPHOMET XI°

O epistolă de BAPHOMET către Sir GEORGE MACNIE COWIE, Prea Ilustru și Prea Iluminat, Pontif și Epoptul Areopagului din VIII° O.T.O., Marele Trezorierier General, Păstrător al Cărții de Aur, Președinte al Comitetului pentru Publicații al O.T.O.

Fă ceea ce voiești să fie întreaga lege.

Ni s-a subliniat că unele persoane care sunt demne de a se alătura O.T.O. consideră taxele și abonamentele destul de mari. Acest lucru se datorează eșecului vostru de a explica corect avantajele mari oferite de Ordin. Vă dorim, prin urmare, să observați și să faceți ca acesta să fie vehiculat în întregul Ordin, cât și printre acei profani care pot părea demni să se alăture acestuia, aceste aspecte în ceea ce privește îndatoririle și privilegiile membrilor gradelor inferioare ale O.T.O. în ceea ce privește situațiile materiale.

Din obligațiile fraților

Prima Casă

1. Nu există altă lege în afară de Fă ceea ce voiești. Cu toate acestea, este bine ca frații să studieze zilnic din volumul Legii sacre, Liber Legis, pentru că există multe sfaturi în acest sens, cât de bine ar putea să îndeplinească această voință.

A doua Casă

2. Desaga personală a fiecărui Frate ar trebui să fie întotdeauna la dispoziția oricărui Frate care ar putea avea nevoie. Dar într-un astfel de caz este un mare rău dacă unul întreabă, iar celălalt își dă consimțământul, căci dacă primul este cu adevărat în nevoie, mândria lui este rănită de întrebarea lui, iar, dacă nu, ușa este deschisă cerșetorilor și impostorilor și la tot felul de escroci și de pungași notorii, acest gen de oameni nu pot fi Frați adevărați. Dar Fratele care posedă bunurile acestei lumi ar trebui să-și facă treaba lui ca să să vegheze la nevoile tuturor fraților cu care se cunoaște personal, anticipând dorințele lor într-o manieră atât de înțeleaptă, amabilă și delicată încât să pară ca și cum ar fi plata unei datorii. Iar ajutorul care este acordat, să fie acordat cu discreție, pentru ca alinarea să fie permanentă și nu temporară.

3. Toți frații vor fi extrem de punctuali în plata Cotizațiilor Lojei. Acest lucru trebuie să primeze tuturor celorlalte îndatoriri față de plăți.

A treia Casă

4. Frații vor fi sârguincioși în propovăduirea Legii Thelema. În toate scrierile, ei trebuie să aibă grijă să utilizeze saluturile prescrise, la fel în vorbire, chiar și cu străinii.

5. Ei vor răspunde cu daruire la toate convocările din Loja sau Capitolul din care fac parte, fără a căuta scuze ieftine.

6. Frații ar trebui să se folosească de orice ocazie de a se ajuta reciproc în înclinațiile, afacerile sau profesiile lor, preferând mai degrabă a lucra cu Frații decât cu oricine, și vorbind de bine despre ei, sau cum ei înșiși sugerează. Este dezirabil, atunci când este posibil, ca doi sau mai mulți frați din aceeași Lojă să fie angajați în aceeași lucrare, să caute să contopească ceea ce este similar prin încheierea unui parteneriat. Astfel, în timp, corporații mari și puternice pot apărea din întreprinderi individuale și mici.

7. Ei vor fi sârguincioși în circulația tuturor broșurilor, manifestelor și a tuturor celorlalte forme de comunicare, pe care Ordinul le poate da din când în când pentru instruirea sau emanciparea profanului.

8. Aceștia pot oferi cărți și imagini adecvate Bibliotecilor ale Caselor de Profesie din Ordin.

A patra Casă

9. Fiecare Frate care poate deține exploatări, terenuri sau case, mai mult decât el însuși poate ocupa constant, ar trebui să doneze Ordinului o parte din aceste exploatări sau terenuri, una sau mai multe dintre aceste case.

10. Proprietatea astfel dată va fi administrată dacă o dorește în interesul său propriu, realizând astfel o economie, întrucât proprietățile mari sunt gestionate mai economic decât cele mici. Dar Ordinul va folosi acele proprietăți care s-ar putea întâmpla să rămână inactive pentru moment, într-un mod în care ar putea părea bun, împrumutând o casă închiriată (de exemplu) unui frate care are nevoie sau permițând ocupării unei săli nefolosite de o Lojă.

11. (Cu toate acestea, având în vedere grandioasele obiective ale Ordinului, dotarea este binevenită.)

12. Orice Frate se va arăta preocupat de confortul și bucuria oricărui Frate care este bătrân, îngrijindu-se nu numai de toate dorințele materiale, ci și de delectarea sa, pentru ca anii săi în declin să poată fi fericiți.

A cincea Casă

13. Fiecare Frate va căuta în mod constant să ofere plăcere tuturor Fraților cu care este cunoscut, fie prin divertisment sau conversație, fie în orice alt mod inspirat. Va apărea frecvent și în mod natural că dragostea însăși se naște între membrii Ordinului, pentru că au în comun atât de multe și atât de sacre interese. O astfel de dragoste este deosebit de sfântă și trebuie încurajată.

14. Toți copiii Fraților trebuie să fie considerați copii ai întregului Ordin și să fie protejați și ajutați în orice fel de membrii săi individual, întocmai organizării colective. Nu se va face nicio distincție cu privire la condițiile privitoare nașterii oricărui copil.

15. Există o datorie deosebit de sacră, pe care orice Frate ar trebui să o respecte, în ceea ce privește toți copiii, aceia născuți în afara Ordinului. Această datorie este de a-i instrui în Legea Thelema, de a-i învăța independența și libertatea de gândire și caracter și de a-i avertiza că slugărnicia și lașitatea sunt cele mai mortale boli ale sufletului uman.

A șasea Casă

16. Însoțitorii personali sau casnici ar trebui să fie aleși dintre membrii Ordinului atunci când este posibil, față de care se va lua angajamentul de a se purta cu tact și curtoazie în raport cu ei.

17. Aceștia, în ceea ce-i privește, vor oferi un serviciu binevoitor și inteligent.

18. În timp ce se află în Lojă și în ocazii speciale, aceștia trebuie tratați ca Frați, cu egalitate perfectă, un astfel de comportament este indezirabil în timpul orelor de serviciu, iar familiaritatea, subversivă ordinii și disciplinei, trebuie evitată prin adoptarea unei schimbări complete și evidente a manierelor și adresării.

19. Acest lucru se aplică tuturor persoanelor aflate în funcții de subordonare, dar nu și Fraților Slujitori din Casele Parohiale ale Ordinului, care, prestând servicii fără recompensă, trebuie să fie onorați precum gazdele.

20. În caz de îmbolnăvire a vreunui Frate, este de datoria tuturor fraților care îl cunosc personal să-l îngrijească, fără a cere ceva în schimb, să vadă ce ar avea nevoie și să informeze, dacă este necesar, nevoile sale Lojei sau către însăși Marea Lojă.

21. Acei Frați care se întâmplă să fie doctori sau asistenți își vor oferi în mod natural priceperea și grija cu mai multă dăruire decât obișnuința din timpul serviciului.

22. Toți Frații sunt obligați prin prisma lor de a-și oferi serviciul în comerțul, afacerile sau profesia lor specială Marii Loji. De exemplu, un papetar îi va furniza Marii Loji hârtie, pergamente și altele asemenea, un librar oferă orice carte Bibliotecii Marii Loji pe care Bibliotecarul poate dori să o dețină, un avocat va executa orice activitate juridică pentru Marea Lojă, iar un proprietar sau un proprietar de căi ferate sau de vapoare, se va asigura că Marii Ofițeri călătoresc confortabil oriunde ar dori să meargă.

23. Vizitatorilor din alte Loji li se va acorda tratamentul ambasadorilor, acest lucru se va aplica mai ales Marelui Inspector General al Ordinului Suveran în cadrul vizitelor lor de inspecție. Orice ospitalitate și amabilitate arătată acestora este arătată Nouă, nu numai lor.

A șaptea Casă

24. Este dezirabil ca partenerul de căsătorie al oricărui Frate să fie membru al Ordinului. Neglijarea de a insista asupra acestui lucru duce frecvent la probleme grave pentru ambele părți, în special pentru cei neinițiați.

25. Litigiile judiciare între membrii Ordinului sunt absolut interzise, sub pedeapsa expulzării imediate și pierderea tuturor privilegiilor, chiar și a celor acumulate prin bună conduită anterioară menționată în partea a doua a acestei instrucțiuni.

26. Toate disputele dintre frați ar trebui să fie trimise mai întâi la Maestrului, sau Maeștrilor Lojii lor, sau Lojilor în adunare, în cazul în care nu se ajunge la un acord în acest mod, disputa trebuie trimisă către Marele Tribunal, care va arbitra asupra acesteia, iar decizia va fi acceptată ca definitivă.

27. Refuzul de a solicita sau de a accepta o astfel de decizie atrage expulzarea din Ordin, iar cealaltă parte are libertatea de a solicita despăgubirea sa în Instanțele de Justiție Profană.

28. Membrii Ordinului consideră pe cei fără valori că nu au niciun fel de drepturi, deoarece nu au acceptat Legea și, prin urmare, sunt, de altfel, troglodiți, supraviețuitori ai unei civilizații vetuste și trebuie tratați ca atare. Trebuie arătată bunătate față de ei, precum față de orice alt animal, și ar trebui depuse toate eforturile pentru în ai aduce înspre Libertate.

29. Orice vătămare făcută de orice persoană în afara Ordinului către o persoană din interiorul acesteia poate fi adusă în fața Marelui Tribunal, care, dacă consideră că este corect și îndreptățit, își va folosi toată puterea pentru redresare sau pentru a se răzbuna.

30. În cazul în care un Frate este acuzat de o infracțiune împotriva legii penale a țării în care locuiește, astfel încât orice alt Frate cunoscător al faptului se simte îndreptățit de autoapărare pentru a aduce acuzație, va raporta problema Marelui Tribunalul, precum și Autorităților Civile, care solicită dispensă pe acest motiv.

31. Totuși, Fratele acuzat va fi apărat de Ordin în cea mai mare măsură a puterii sale, afirmând nevinovăția sa asupra volumului Legii sacre în această încercare grea, numit ad hoc de Marele Tribunal.

32. Dușmanii publici din țara oricărui Frate vor fi tratați ca atare pe teren, și anihilați sau prinși la comanda Fratelui ofițer. Dar, în incinta Lojii, toate aceste diviziuni trebuie uitate absolut, și întocmai copiilor unui Singur Tată, dușmanii, de cu un ceas înainte și al orei următoare trebuie să locuiască în pace, amiciție și fraternitate.

A opta Casă

33. Fiecare Frate este de așteptat să dea mărturie în ultima sa dorință și în testamentul său, pentru marele beneficiu pe care l-a primit de la Ordin, oferindu-i o parte sau întregul bun, după cum consideră că este potrivit.

34. Moartea unui Frate nu trebuie să fie o ocazie de tristețe, ci de bucurie, Frații Lojii sale se vor strânge și vor face un banchet cu muzică, dans și tot felul de veselii. Este de cea mai mare importanță acest lucru, deoarece astfel frica moștenită de moarte, care este adânc așezată în noi ca instinct, va fi treptat dezrădăcinată. Este o moștenire de la Eon-ul mort a lui Osiris și este datoria noastră să o omorâm în noi înșine pentru ca copiii noștri și copiii copiilor noștri să poată fi născuți liberi de acest blestem.

A noua Casă

35. Fiecare Frate este de așteptat să-și petreacă o mare parte din timpul liber în studiul principiilor Legii și ale Ordinului și în căutarea cheii pentru marile și numeroasele sale mistere.

36. El ar trebui, de asemenea, să facă tot posibilul pentru a răspândi Legea, mai ales făcând călătorii lungi, când este posibil, în locuri îndepărtate, pentru a semăna sămânța Legii acolo.

A zecea Casă

37. Toate femeile însărcinate sunt deosebit de sacre pentru membrii Ordinului și nu trebuie scutit niciun efort pentru a le aduce la acceptarea Legii Libertății, astfel încât nenăscutul să poată beneficia de această amprentă. Acestea ar trebui să fie convinse să devină membre ale Ordinului, astfel încât copilul să se nască sub egida sa.

38. Dacă mama care și-ar fi afirmat voința de a fi în dispreț și sfidare a Tabuului zeilor sclavi, ea va fi considerată ca fiind deosebit de potrivită pentru Ordinul nostru, iar Maestrul Lojii din zona ei, se va oferi să devină, așa cum s-a spus, naș al copilului, care va fi instruit special, dacă mama dorește, ca slujitor al ordinului, într-una din Casele sale Parohiale.

39. Se vor institui Case Parohiale speciale pentru îngrijirea femeilor din Ordin, sau ai căror soți sau iubiți sunt membri ai Ordinului, astfel încât îndatorirea principală a femeilor să poată fi îndeplinită cu tot confortul și onoarea necesară.

40. Fiecare Frate este de așteptat să-și folosească toată influența față de persoanele din (așa zisul) rang superior al vieții, pentru a-i determina să se alăture Ordinului. Personaje regale, miniștri de stat, înalți funcționari în serviciile diplomatice, navale, militare și civile sunt îndeosebi căutate, deoarece în final se intenționează ca puterea temporală a statului să fie adusă înspre Lege și condusă în libertate și prosperitate prin aplicarea principiilor sale.

41. În prezent, colegiile Ordinului vor fi înființate acolo unde copiii membrilor săi pot fi instruiți în toate meseriile, afacerile și profesiile, acolo vor putea studia artele liberale și literele umane, precum și științele noastre sfinte și mistice . Frații sunt așteptați să facă tot ce le stă în putere pentru a face posibilă înființarea unor astfel de Universități.

A unsprezecea Casă

42. Fiecare Frate este de așteptat să facă tot ce este în puterea sa pentru a-i determina pe prietenii săi personali să accepte Legea și să se alăture Ordinului. Prin urmare, el ar trebui să se străduiască să își facă prieteni noi în afara Ordinului, în scopul extinderii sferei sale de aplicare.

A doisprezecea Casă

43. Frații sunt obligați să păstreze secretul doar în ceea ce privește natura ritualurilor Ordinului nostru, precum și cuvintele, semnele noastre, etc. Principiile generale ale Ordinului pot fi explicate pe deplin, în măsura în care acestea sunt înțelese sub gradul VI°, așa cum este scris, „Ordaliile nu le voi scrie: ritualurile vor fi pe jumătate știute și jumătate ascunse: Legea este pentru toți„. Trebuie observat că îndeplinirea punctuală a acestor îndatoriri, astfel încât raportul acestora să fie trâmbițată în afară, iar faima acestuia să ajungă chiar la Tronul Supremului și Sfântului Rege însuși, va cântări foarte mult în greutate când va fi vorba de o întrebare a avansării în grad înalt a unii Frate în Ordin.

Din privilegiile fraților

Prima Casă

44. Primul și cel mai mare privilegiu al unui Frate este să fii un Frate, să fi acceptat Legea, să fi devenit liber și independent, să fi distrus orice teamă, fie de obiceiuri, fie de credință, fie de alți oameni, fie de moarte. În alte lucrări, bucuria și gloria celor care au acceptat Cartea Legii ca singură regulă a vieții este explicată în mare parte, deși niciodată pe deplin, iar aici nu vom recapitula aceleași lucruri.

A doua Casă

45. Toți Frații care pot intra în sărăcie au dreptul la asistența directă a Ordinului până la valoarea integrală a cotizațiilor și abonamentelor plătite de aceștia până la momentul depunerii cererii. Acesta va fi considerat ca un împrumut, dar nu se va percepe nici o dobândă asupra lui. Pentru ca acest privilegiu să nu poată fi abuzat, Marele Tribunal va decide dacă o astfel de cerere este sau nu făcută cu bună credință.

A treia Casă

46. Membrii Ordinului vor avea voie să utilizeze Biblioteca în oricare dintre Casele noastre Parohiale.

47. În prezent vor fi înființate Biblioteci de circulație.

48. Frații care călătoresc au dreptul la ospitalitatea Maestrului Lojei districtului aceluia pentru o perioadă de trei zile.

A patra Casă

49. Frații de toate gradele pot fi invitați să locuiască în Casele Parohiale ale ordinului de către Marea Lojă, iar o astfel de invitație poate fi așteptată cu încredere drept recompensă a meritelor. Acolo vor putea face cunoștință personală cu membri ai gradelor superioare, vor afla despre lucrările mai profunde ale Ordinului, vor obține beneficiile instrucțiunilor personale și în toate felurile se vor pregăti pentru avansare.

50. Frații cu mulți ani vechime și merite cunoscute, care doresc să urmeze viața religioasă, li se poate cere să locuiască permanent în astfel de case.

51. În gradele superioare Frații au dreptul să locuiască în Casele noastre Parohiale pentru o parte a fiecărui an, după cum se arată:

VI° – Două săptămâniVII° – Două luni
G.T. – O lunăS.G.C. – Trei luni
P.R.S. – Trei săptămâniVIII°. – Șase luni

52. Membrii gradului IX°, care împărtășesc între ei întreaga proprietate a Ordinului în conformitate cu regulile acelui grad, pot, desigur, să locuiască acolo permanent. Într-adevăr, casa fiecărui frate al acestui grad este, ipso facto, o Casă Parohială a Ordinului.

A cincea Casă

53. Toți Frații pot aștepta cea mai caldă cooperare în plăcerile și distracțiile lor din partea celorlalți membri ai Ordinului. Libertatea și securitatea perfectă oferite de Lege permite caracterelor tuturor fraților să se extindă până la limitele naturii lor, iar marea bucurie și veselie, care se revarsă în mod constant, îi fac să fie cei mai buni dintre companioni. „Ei se vor bucura, aleșii noștri: cine se întristează nu este dintre noi. Frumusețea și puterea, râsul zbuciumat și melancolia savuroasă, forța și focul, sunt dintr-ale noastre„.

54. Copiii tuturor Fraților au dreptul la îngrijire din partea Ordinului și vor fi luate măsuri pentru a-i educa în anumite Case Parohiale ale Ordinului.

55. Copiii Fraților rămași orfani vor fi adoptați în mod oficial de Maestrul Lojii sale, dar dacă acesta din urmă refuză, chiar de către Regele Suprem Sfânt și tratați în așa fel ca și cum ar fi ai lui.

56. Frații care au dreptul la un anumit interes special pentru orice copil a cărui mamă nu este membră a Ordinului îl pot recomanda în special pentru îngrijirea Lojelor lor sau a Marii Loji.

A șasea Casă

57. În caz de boală, toți frații au dreptul la îngrijiri medicale sau chirurgicale și asistență din partea oricăror frați din Lojă care pot fi medici, chirurgi sau asistenți.

58. Într-o necesitate specială, Regele Suprem și Sfânt își va trimite însoțitorii.

59. În cazul în care circumstanțele o justifică, în cazuri de vieți de mare valoare pentru Ordin și altele asemenea, el poate chiar permite administrarea acelui Medicament secret, cunoscut doar de către membrii IX°.

60. Membrii ordinului se pot aștepta ca Frații să se ocupe de ei înșiși, să găsească o ocupație rentabilă pentru ei, acolo unde le lipsește sau, dacă este posibil, să îi angajeze personal.

A șaptea Casă

61. Membrii ordinului se pot aștepta să găsească parteneri de căsătorie adecvați din organizația extrem de selectă din care fac parte. Când o comunitate de interes și speranță este deja consacrată, este firesc să presupunem că acolo unde există și atracția reciprocă, o căsătorie va avea ca rezultat fericirea perfectă. (Există considerente speciale în această problemă care se aplică la VII° ce nu pot fi discutate în acest loc.)

62. Așa cum este explicat mai sus, frații nu sunt în totalitate lipsiți de cele mai multe dintre sarcinile legale, întrucât procesele nu sunt permise în cadrul Ordinului, se pot solicita consilierilor legali ai Ordinului să-i apere împotriva adversarilor lor în caz de nevoie.

A opta Casă

63. Toți Frații au dreptul, după moarte, la eliminarea corespunzătoare a rămășițelor lor, în conformitate cu riturile Ordinului și gradului lor.

64. Dacă Fratele dorește, întreaga sumă a cotizațiilor și abonamentelor pe care le-a plătit pe parcursul vieții sale, va fi înmânată Ordinului să le dea moștenitorilor și urmașilor săi. Astfel, Ordinul oferă un sistem absolut de asigurare, pe lângă celelalte avantaje ale sale.

A noua Casă

65. Ordinul învață singurul sistem perfect și satisfăcător de filosofie, religie și știință, ducându-și membrii săi pas cu pas spre cunoaștere și putere, rareori visate de profani.

66. Frații Ordinului, care efectuează călătorii lungi în străinătate, sunt primiți în locurile în care își fac sejurul, în Casele Parohiale ale Ordinului pentru o perioadă de o lună.

A zecea Casă

67. Femeile Ordinului care sunt pe cale să devină mame primesc toată îngrijirea, atenția și onoarea din partea tuturor Fraților.

68. Se vor înființa Case Parohiale speciale pentru confortul lor, dacă doresc să beneficieze de ele.

69. Ordinul oferă avantaje sociale mari membrilor săi, aducându-i în asociere constantă cu bărbați și femei de grad înalt.

70. Ordinul oferă membrilor săi oportunități extraordinare în meseriile, afacerile sau profesiile lor, ajutându-i prin cooperare și asigurându-le clienți sau cumpărători.

A unsprezecea Casă

71. Ordinul oferă prietenie membrilor săi, reunind bărbați și femei cu caracter, gust și aspirații similare.

A doisprezecea Casă

72. Caracterul secret al Ordinului oferă membrilor săi o învăluire inviolabilă de tăinuire.

73. Infracțiunea de defăimare, care provoacă într-o proporție atât de mare mizerie umană, este interpretată ca și extrem de periculoasă, dacă nu chiar imposibilă, în cadrul Ordinului printr-o clauză în obligația Gradului al Treilea.

74. Ordinul își exercită întreaga putere de a-și scuti membrii de orice constrângere la care pot fi supuși, atacând cu vigoare orice persoană sau persoane care s-ar strădui să îi supună cu forța, și în toate celelalte modalități care ajută la emanciparea completă a Fraților din orice i-ar putea împiedica să Facă Ceea Ce Voiesc.

Trebuie observat că aceste privilegii fiind atât de vaste, revine onoarei fiecărui Frate să nu le abuzeze, iar sponsorii oricărui Frate care face acest lucru, precum și el însuși, vor fi ținuți strict sub observație de către Marele Tribunal. Cea mai mare sinceritate și bună credință între Frați este esențială pentru funcționarea ușoară și armonioasă a sistemului nostru, iar puterea executivă va vedea că acestea sunt încurajate prin toate mijloacele posibile și că încălcarea acestora este suprimată rapid și tacit.

Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Binecuvântarea noastră părintească și Binecuvântarea Tatălui Atotputernic din Exterior și Interior fie asupra voastră.

BAPHOMET X° O.T.O.

IRLANDA, IONA, ȘI

TOATE BRITANIILE