Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Liber CXCIV – O comunicare cu referire la Constituția Ordinului

Structura O.T.O.

Orice provincie a O.T.O. este guvernată de Marele Maestru și de cei cărora el își deleagă autoritatea, atât timp cât Ordinul este stabilit, aplicabil în cazul în care deține unsprezece sau mai multe Case de Proferase în regiune. Apoi, constituția regulară este promulgată automat. Citatul este ușor adaptat de la o cuvântare dintr-unul dintre ritualuri.

 1. Aceasta este Constituția și Guvernarea Sfântului nostru Ordin; prin studiul echilibrului său, puteți ajunge să vă înțelegeți cum să vă conduceți propria viață. Căci, în Lucrurile Adevărate, toate nu sunt decât imagini ale altora; omul nu este decât o hartă a universului, iar Societatea este la fel, doar la scară mai mare.
 2. Aflați atunci că Sfântul nostru Ordin are doar Trei Grade Adevărate; așa cum este scris în Cartea Legii: Pustnicul, Iubitorul și Omul Pământului.
 3. Dar pentru utilitate aceste grade au fost separate în Trei Triade.
 4. A Treia Triadă constă din gradele de la Minerval la Prințul Ierusalimului. Gradul Minerval fiind un Prolog al Primului grad; gradele ulterioare celui de-al treilea sunt doar dependențe ale acestuia. În această serie Omul Pământului, există doar trei grade; iar acestea Trei sunt Unu.
 5. Omul Pământului nu ia nicio parte în Guvernarea Ordinului; căci nu este încă chemat să-și dea viața în serviciu; iar la noi Guvernarea este Serviciu și nimic altceva. Omul Pământului este așadar într-o mare măsură poziția plebeului la Roma, pe vremea lui Menenius Agrippa. Dar există această diferență marcată; cum că fiecare Om al Pământului este încurajat și așteptat să treacă la următoarea etapă. Pentru ca sentimentele colegiului general să fie reprezentate, Oamenii Pământului aleg patru persoane dintre ei, doi bărbați și două femei, să stea continuu în fața Regelui Suprem și Sfânt, slujindu-l zi și noapte. Aceste persoane nu trebuie să aibă un grad mai înalt decât Gradul Doi; ei trebuie să fie voluntari în acest serviciu la încheierea acelei ceremonii; și, prin urmare, renunță la propria lor perspectivă de avansare în Ordin timp de un an, pentru a-și putea servi semenii. Aceasta este, așadar, prima lecție a marelui nostru principiu, realizarea onoarei prin renunțare.
 6. Gradul Cavalerilor din Est și Vest nu este decât o punte de legătură între prima și a doua serie; dar este important, căci în acel grad trebuie să fie semnată o nouă formă de gaj, iar noul Cavaler a promis să-și dedice viața pentru Instituirea Legii Thelema.
 7. Membrii celui de-al Cincilea Grad sunt responsabili de tot ceea ce privește bunăstarea socială a ordinului. Acest grad este simbolic al frumuseții și al armoniei; este locul de oprire natural al majorității bărbaților și femeilor; căci a merge mai departe, după cum se va arăta, implică renunțare în cel mai sever mod. Aici este toată bucuria, pacea, bunăstarea pe toate planurile; Prințul Suveran Rosa Cruce este atașat în egală măsură de superior și inferior și formează o legătură naturală între ele. Lăsați-l totuși să vadă că ochii lui sunt fixați pe înălțare!
 8. În acest grad, Cel mai Înțelept Suveran al fiecărei filiale va numi un comitet format din patru persoane, doi bărbați și două femei, pentru a organiza toate adunările sociale, banchetele, dansurile, spectacolul pieselor și plăceri similare. De asemenea, se vor strădui să promoveze armonia între Frați în toate modurile posibile și să aplaneze orice dispută prin tact și prietenie, fără ca apelul formal să fie făcut la un tribunal mai autoritar.
 9. Gradul următor, cel care se află între gradele al Cincilea și al Șaselea, se numește Senat. Acesta este primul dintre organele de conducere, corect vorbind, și aici începem să insistăm asupra Renunțării. Căci în cadrul acestui organ este Colegiul Electoral al O.T.O.
 10. Principiul alegerilor populare este o nerozie fatală; rezultatele sale sunt vizibile în fiecare așa-numită democrație. Omul ales este întotdeauna mediocritatea; el este omul sigur, omul sănătos, omul care îi nemulțumește pe majoritate mai puțin decât oricare altul; și, prin urmare, niciodată geniul, omul progresului sau al iluminării.
 11. Acest Colegiu Electoral este format din unsprezece persoane din fiecare țară. El are controlul deplin asupra situațiilor Oamenilor Pământului, numind în voie Maeștrii Lojii. Cu toate acestea, nu are nicio autoritate cu privire la Capitolele Rosa Cruce.
 12. Persoanele care doresc să fie numiți la acest Colegiu de Regele Suprem și Sfânt trebuie să facă voluntariat pentru acest oficiu. Numirea este pentru Unsprezece Ani. Voluntarii trebuie să renunțe pentru acea perioadă la toate progresele ulterioare din Ordin. Aceștia trebuie să dea dovadă de capacitate de prim rang în:
  1. Unele ramuri ale atletismului.
  2. Unele ramuri ale învățării.
 13. De asemenea, trebuie să dețină o cunoaștere generală profundă a istoriei și a artei guvernării, cu o oarecare atenție asupra filosofiei în general.
 14. Fiecare trebuie să trăiască în singurătate, fără a face mai mult decât să vorbească strictul necesar chiar și către vecinii obișnuiți, servindu-se pe sine în toate privințele, timp de trei luni continuu, o dată cel puțin la fiecare doi ani. Președintele îi va convoca în cele patru anotimpuri ale anului și, dacă este necesar, în alte momente, când vor delibera asupra problemelor care îi revin. Toate cererile pentru a trece la Gradul al Cincilea trebuie să primească aprobarea. Cu toate acestea, se poate face contestație la deciziile lor către Consiliul Suprem.
 15. Gradul al Șaselea este un organ executiv sau militar și reprezintă puterea temporală a Regelui Suprem și Sfânt. Fiecare membru este supus faţă de disciplina militară. Singur sau în armonie cu camarazii săi, fiecare Cavaler este jurat să aplice deciziile autorității.
 16. Urmează Gradul Marelui Inchizitor Comandor. Aici, fiecare membru are dreptul la un sediu în cadrul Marelui Tribunal, organ care decide toate disputele și plângerile care nu au fost compuse de Capitolele Rosa Crucii sau de Maeștrii Lojii. Verdictele sale sunt fără recurs, cu excepția cazului în care un membru al Colegiului Electoral dă sancțiune pentru a duce cazul la Areopagus de Gradul Opt. Toți membrii Ordinului, chiar și din gradele superioare, sunt supuși Marelui Tribunal.
 17. Gradul următor este cel al Prințului Secretului Regal. Fiecare membru al acestui grad este dedicat Propagării Legii într-o manieră foarte specială; pentru că acest grad este primul în care Începutul Secretului cel mai Tainic este declarat deschis. Prin urmare, prin eforturile sale personale, va determina o sută unsprezece persoane să se alăture Ordinului, înainte de a putea trece la Gradul al Șaptelea, cu excepția ordinului special al Regelui Suprem și Sfânt.
 18. Gradul al Șaptelea este, în limbaj militar, Marele Stat Major al Armatei de Gradul al Șaselea. Din membrii săi, Regele Suprem și Sfânt numește un Mare Consiliu Suprem.
 19. Acest Consiliu este însărcinat cu guvernarea întregii Triade Secundare sau a Iubitorilor. Toți membrii Gradului al Șaptelea călătoresc ca mari Inspectori Generali Suverani ai Ordinului și raportează, din proprie inițiativă, regelui Suprem și Cel mai Sfânt, cu privire la starea tuturor Lojilor și a Capitolelor; către Consiliul Suprem, cu privire la toate treburile din Triada a Doua; și la Colegiul Electoral, pe cele ale celui de-al Treilea.
 20. Al Optulea Grad este un Colegiu Filosofic. Membrii acestuia fiind instruiți complet în Principiile Ordinului, cu excepția unui singur punct, se dedică înțelegerii a ceea ce au învățat la inițierea lor. Ei au puterea de a răsturna deciziile Marelui Tribunal și de a aplana toate conflictele dintre oricare dintre organele de conducere. Și asta o fac pe marile principii ale filosofiei. Căci se va întâmpla adesea să existe o dispută între două părți, ambele fiind corecte din propriul lor punct de vedere. Acest lucru este atât de important încât o ilustrație este de dorit. Un om este lovit de lepră; este corect ca oamenii să-i limiteze libertatea izolându-l de semenii săi? Un altul reține terenul sau o altă necesitate din întrebuințarea comună; trebuie să fie obligat să o predea? Astfel de cazuri de dificultate implică principii filosofice profunde; iar Areopagus de Gradul al Optulea este însărcinat cu datoria de a le rezolva în conformitate cu marile principii ale Ordinului.
 21. Înaintea feței Areopagului stă un Parlament independent al Breslelor. În cadrul ordinului, indiferent de grad, membrii fiecărei meserii, comerț, știință sau profesie se formează într-o Breaslă, își fac propriile legi și urmăresc propriul lor bun, în toate aspectele referitoare la munca și mijloacele de trai. Fiecare breaslă alege omul cel mai eminent în ea pentru a-l reprezenta înainte de Areopagul Gradului Opt; și toate disputele dintre diferitele Bresle sunt dezbătute în fața acelui Organ, care va decide în funcție de marile principii ale Ordinului. deciziile sale sunt transmise spre ratificare la Sanctuarul Gnozei, și astfel către Tron.
 22. Epopții și Pontifii de acest grad înălțat sunt obligați să trăiască izolat timp de patru luni consecutive în fiecare an, meditând misterele descoperite lor.
 23. Al Nouălea Grad – Sanctuarul Gnozei – este sintetic. Obligația principală a membrilor săi este să studieze și să exerseze teurgia și taumaturgia gradului; dar în plus, ei trebuie să fie pregătiți să acționeze ca reprezentanți direcți ai Regelui Suprem și Preasfințit, care vor radia lumina lui asupra întregii lumi. Totuși, prin natura inițierii lor, ei trebuie să-și voaleze gloria într-un nor de întuneric. Ei se mișcă nevăzuți și nerecunoscuți printre cei mai tineri dintre noi, conducându-ne în mod subtil și îndepărtat în sfintele mistere inefabile ale Luminii Adevărate.
 24. Regele Suprem și Preasfințit este numit de O.H.O. El este responsabilitatea supremă a tuturor celor din împărăția sa sfântă. Succesiunea la înalta funcție a  O.H.O. se decide într-o manieră care nu poate fi aici declarată; dar aceasta vei putea învăța, Frate Magician, că el poate fi ales chiar din gradul unui Minerval. Și aici se află cel mai sacru Mister.
 25. Colegiul Electoral are o putere singulară. La fiecare unsprezece ani sau, în cazul în care apare un post vacant, alege două persoane din Gradul al Nouălea, care sunt însărcinate cu datoria de Revoluție.
 26. Este treaba acestor persoane să critice și să se opună în mod constant faptelor Regelui Suprem și Preasfințit, indiferent dacă le aprobă sau nu personal. În cazul în care manifestă slăbiciune, trupească, mentală sau morală, ei sunt împuterniciți să apeleze la O.H.O. pentru a-l destitui; dar ei, singuri dintre toți membrii Ordinului, nu sunt eligibili pentru Succesiune.
 27. O.H.O., în calitate de autoritate supremă a Ordinului, va acționa, într-o asemenea situație de urgență, după cum va considera de cuviință. El poate fi însuși înlăturat din funcție, dar numai prin votul unanim al tuturor membrilor Gradului al Zecelea.
 28. Din cel de-al Unsprezecelea Grad, puterile, privilegiile și calificările sale, nu se spune nimic în nici un alt grad. Nu are nicio legătură cu planul general al Ordinului, este enigmatic și sălășluiește în propriile Palate.
 29. Există anumite obligații financiare importante în diverse grade.
 30. Colegiul Electoral al Senatului este promis sărăciei. Toate proprietățile, câștigurile sau salariile sunt învestite sau achitate Marelui Trezorier General. Membrii subzistă din acțiunile de caritate al Ordinului, care le este acordat în conformitate cu clasa lor inițială în viață.
 31. Aceste observații se aplică în mod egal la Marele Consiliu Suprem și la toate gradele superioare.
 32. În Gradul al Șaptelea este o calificare pentru a atribui unele proprietăți reale în Ordin; și nimeni nu este admis la acest grad fără acest premergător.
 33. Acei membri ai Ordinului care i-au acordat totul trebuie să obțină banii pentru taxa de inițiere și cotizațiile de la a Treia Triadă, a cărei onoare este astfel preocupată de sprijinul dezinteresat al celor care au abandonat totul pentru ei.
 34. Marele Trezorier General este numit de Regele Suprem și Sfânt; el poate fi membru al oricărui grad; dar el trebuie, la acceptarea funcției, să ia jurământul sărăciei. Autoritatea sa este absolută în toate problemele financiare; dar el este responsabil și poate fi înlăturat după voie de către Regele Suprem și Sfânt. El va numi un comitet care să-l asiste și să-l sfătuiască în activitatea sa; și, de regulă, va selecta câte o persoană din fiecare dintre organele de conducere ale Ordinului.

  

Acesta este un scurt rezumat al guvernării O.T.O. Combină monarhia cu democrația; ea include aristocrația și ascunde chiar și semințele revoluției, prin care exclusiv progresul poate fi realizat. Astfel, echilibrăm Triadele, unind cele Trei în Unu; astfel, adunăm toate firele pasiunii și interesului uman și le împletim într-o tapițerie armonioasă, subtilă și sârguincioasă cu artă grandioasă, pentru ca Ordinul nostru să pară un ornament chiar și pentru Stelele care sunt în Ceruri Noaptea. În textura noastră colorată de curcubeu am prezentat gloria întregului Univers – Vezi tu, frate Magician, ca firul tău să fie puternic, pur și de o culoare strălucitoare în sine, totuși gata să se amestece în toată frumusețea cu cea a fraților tăi!