Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Liber LII – Manifestul Ordo Templi Orientis

Un raport elementar sugestiv al lucrărilor Ordinului. Lucrarea preliminară a A∴A∴ (Liber XXXIII) poate fi inclusă în aceasta.

Tradus de Frater Nebeleizis și Frater Attar

Eliberat prin Ordinul:

BAPHOMET XI° O.T.O., HIBERNIÆ IONÆ ET OMNIUM BRITANNIARUM, REX SUMMUS SANCTISSIMUS

Pace, toleranță, adevăr;

Salutări în Toate Punctele Triunghiului;

Respect Ordinului.

Pentru toți cei care îi pot preocupa: Salutare și Sănătate.

Fă ceea ce voiești, să fie întreaga Lege.

I

O.T.O. este o organizație de inițiați în ale căror mâini sunt concentrate înțelepciunea și cunoașterea următoarelor organizații:

 1. Biserica Gnostică Catolică;
 2. Ordinul Cavalerilor ai Sfântului Duh;
 3. Ordinul Iluminaților;
 4. Ordinul Templului (Cavalerii Templului);
 5. Ordinul Cavalerilor ai Sfântului Ioan;
 6. Ordinul Cavalerilor de Malta;
 7. Ordinul Cavalerilor ai Sfântului Mormânt;
 8. Biserica Ascunsă a Sfântului Graal;
 9. Frăția Hermetică a Luminii;
 10. Sfântul Ordin Roza Crucii din Eredom;
 11. Ordinul Sfântului Arc Regal al lui Enoh;
 12. Anticul și Primitivul Rit al Masoneriei (33°);
 13. Ritul Memphis (97°);
 14. Ritul Mizraim (90°);
 15. Ritul Scoțian Antic și Acceptat al Masoneriei (33°);
 16. Ritul Swedenborg al Masoneriei;
 17. Ordinul Martinist;

Ordinul Sat B’Hai, și multe alte ordine de merit egal, chiar dacă sunt de mai puțină faimă.

Nu include A∴A∴, deși ca măreță organizație, este totuși, în strânsă alianță.
Nu încalcă în nici un fel drepturile juste ale ale Oganizațiilor Masonice autorizate în mod corespunzător.

II

Dispersia înțelepciunii secrete inițiale a dus la confuzie, a fost hotărât de către conducătorii tuturor acestor ordine să recombine și să-și centralizeze activitățile, e ca și lumina albă, care, împărțită într-o prismă, poate fi recompusă.

Întruchipează întreaga cunoaștere secretă a tuturor Ordinelor Orientale; iar șefii săi sunt inițiați de rang înalt și recunoscuți ca atare de toți, capabili de o astfel de recunoaștere în fiecare țară din lume.

În timpuri mai îndepărtate, ansamblurile originare ale constituentelor O.T.O. a inclus bărbați precum:

Fohi
Laotze
Siddartha
Krishna
Tahuti
Ankh-f-n-khonsu
Herakles
Orpheus
Vergilius
Catullus
Martialis
Apollonius Tyanaeus
Simon Magus
Manes
Basilides
Valentinus
Bardesanes
King Wu
Christian Rosenkreutz
Ulrich von Hutten
Paracelsus
Michael Maier
Jakob Boehme
Francis Bacon
Andrea
Robertus de Fluctibus
Chau
Saturnus
Dionysus

Hippolytus
Merlin
Arthur
Titurel
Amfortas
Percivale
Mosheh
Odysseus
Mohammed
Hermes
Pan
Dante
Carolus Magnus
William of Schyren
Frederick of Hohenstaufen
Roger Bacon
Jacobus Burgundus Molensis
Ko Hsuen
Osiris
Melchizedek
Khem
Menthu
Johannes Dee
Sir Edward Kelly
Thos. Vaughan
Elias Ashmole
Comte de Chazal
Sigismund Bacstrom
Molinos

Și mai recent:

Wolfgang von Goethe
Sir Richard Payne Knight
Sir Richard Francis Burton
Forlong Dux
Ludovicus Rex Bavariae
Richard Wagner
Ludwig von Fischer

Friedrich Nietzsche
Hargrave Jennings
Karl Kellner
Eliphas Lévi
Franz Hartmann
Cardinal Rampolla
Papus (Dr. Encausse)

Numele membrilor de origine feminină nu sunt niciodată divulgate.
Aici nu este legal să dezvăluim numele vreunui conducător viu.

Karl Kellner a reînviat organizarea exoterică a O.T.O. și a inițiat planul, din fericire acum complet, de a aduce din nou toate organizațiile oculte sub o singură guvernare.

Literele O.T.O. reprezintă cuvintele Ordo Templi Orientis (Ordinul Templului Orientului sau Templierii Orientali), dar au și un sens secret pentru inițiați.

III

Ordinul este internațional și are sucursale existente în fiecare țară civilizată a lumii

IV

Scopurile O.T.O. nu pot fi înțelese pe deplin decât de cei mai înalți inițiați ai săi; dar se poate spune deschis că învață Știința Hermetică sau Cunoașterea ocultă, Magia Luminii Pure și Sfinte, Secretele Realizării Misticului, Yoga de toate formele – Gnana Yoga, Raja Yoga, Bhakta Yoga, Hatha Yoga și toate celelalte ramuri a Înțelepciunii Secrete a Anticilor.

În sânul său, se odihnesc Marile Mistere; creierul său a rezolvat toate problemele filosofiei și ale vieții.

Acesta posedă secretul Pietrei Înțelepciunii, Elixirului Nemuririi și Medicinii Universale.

Mai mult, deține un Secret capabil să realizeze visul străvechi al Frăției Omului.

Deține, de asemenea, în fiecare centru important al populației, un refugiu ascuns (Collegium ad Spiritum Sanctum), unde membrii se pot ascunde pentru a urmări Marea Lucrare fără piedici.

Aceste case sunt fortărețe secrete ale Adevărului, Luminii, Puterii și Dragostei, iar poziția lor este dezvăluită doar sub jurământul secretul celor îndreptățiți să le folosească.

Ele sunt, de asemenea, temple ale adevăratei închinări, consacrate special de Natură pentru a scoate dintr-un om tot ceea ce este mai bun în el.

V

Autoritatea O.T.O. este concentrată în O.H.O. (Outer Head of the Order), sau Frater Superior. Numele persoanei care ocupă acest oficiu nu este niciodată dezvăluit decât reprezentanților săi direcți.

VI

Autoritatea O.H.O. în toate țările vorbitoare de limbă engleză este delegat prin cartă la Cel Mai Sfânt, Cel Mai Ilustru, Cel Mai Iluminat și Cel Mai Autoritar Baphomet X° Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, Marele Maestru al Statelor Unite ale Americii, Marele Maestru al Irlandei, Iona și Toți Britanicii, Marele Maestru al Cavalerilor Duhului Sfânt, Mare Comandant Suveran al Ordinului Templului, Cel mai Înțelept Suveran al Ordinului Roza Crucii, Mare Zerubbabel al Ordinului Sfântului Arc Regal al lui Enoh, etc. etc., Marele Maestru General Național ad vitam al O.T.O.

VII

Marele Maestru General Național ad vitam este asistat de doi ofițeri principali, Marele Trezorier General și Marele Secretar General.

Există mulți alți ofițeri, dar nu se preocupă de cei cărora li se adresează prezentul manifest.

VIII

Întreaga Cunoaștere dispersată printre organizațiile menționate la paragraful al II-lea a fost cernută și concentrată în următoarele grade.

Minerval
M.
II°M. .
III°M∴
P∴M∴
IV°Însoțitor al Sfântului Arc Regal al lui Enoh
Prinț al Ierusalimului
Cavaler al Estului și al Vestului
Prinț Suveran al Roza Crucii (Cavaler al Pelicanului și Vulturului)
Membru al Senatului Cavalerilor Filosofi Hermetici, Cavalerii Vulturului Roșu
VI°Cavaler Ilustru Templier al Ordinului lui Kadoș și însoțitor al Sfântului Graal
Mare Comandant Inchizitor, Membru al Marelui Tribunal
Prinț al Secretului Regal
VII°Adevăratul Ilustru Mare Inspector General Suveran
Membru al Marelui Consiliu Suprem
VIII°Pontiful Perfect al Iluminaților
IX°Inițiat al Sanctuarului Gnozei
Rex Summus Sanctissimus (Regele Suprem și Cel Mai Sfânt)

IX

Orice bărbat și femeie care este de vârstă matură, liber, și de bună conduită, are un drept irevocabil la III°.

Dincolo de acestea, admiterea se acordă numai prin invitație din partea organizației de conducere în cauză.

O.T.O., deși este Academia Masonica, nu este un corp masonic în ceea ce privește “secretele” în sensul în care expresia este de obicei înțeleasă; și, prin urmare, în niciun fel nu intră în conflict cu, sau nu încalcă drepturile privilegiate ale Marii Loji Unite ale Angliei sau a oricărei Loji Mari din America sau din altă parte, care este recunoscută de aceasta.

X

Cererea de admitere în Ordin poate fi făcută personal la sediul central, între orele zece A.M. și doisprezece noaptea în zilele săptămânii sau prin scrisoare către Marele Secretar General. În primul caz, solicitanților ar trebui să li se ofere cei douăzeci de dolari care le vor da dreptul la Gradul al Treilea; care în cele din urmă, ar trebui să fie anexat cererii.

Prima cotizație anuală este plătită la preluarea Gradului al Treilea; dacă acest lucru este făcut după 30 iunie în orice an, se datorează doar jumătate din sumă.

Cotizațiile membrilor vechi sunt scadente la 1 ianuarie, dar Fratele este considerat în stare bună și nu își pierde drepturile, dacă plătește până la 1 martie. În cazul în care nu își îndeplinește obligația până la această dată, el încetează ipso facto de a fi membru al Ordinului, dar poate fi reintegrat la plata restanțelor și a celor cinci dolari în plus. Dacă întreruperea lui se va extinde până la anul următor, el nu poate fi reintegrat numai în condiții speciale și prin acordul expres în scris, al Marelui Maestru General Național ad vitam.

XI

Constituția, Actele de Dosar, Cartele, Mandatele și toate celelalte documente sunt expuse candidaților la exaltarea lor până la IV°, dacă doresc acest lucru.

XII

Pe lângă certificatul gratuit de membru, diplome speciale pentru încadrare sunt acordate tuturor membrilor la un preț de zece dolari. Diplome speciale ale IX°, Douăzeci și cinci de dolari.

XIII

Privilegiile membrilor O.T.O. sunt numeroase. Acestea sunt principalele:

 1. Ei nu numai că au acces la, ci și instrucțiuni în, întreaga colectivitate de cunoștințe ascunse păstrate în Sanctuar, încă de la începutul manifestării sale.
  La gradele inferioare, secretele finale sunt însemnate și transmise în simbol, sub voal și prin sacrament.
  În acest fel, inteligența inițiatului este în joc, astfel încât cel care folosește bine cunoștințele gradelor inferioare să poată fi selectat pentru invitație la nivel superior, unde toate lucrurile sunt declarate deschis.
 2. Ei devin părtași ai curentului Vieții Universale în Libertate, Frumusețe, Armonie și Dragoste care se aprinde în inima O.T.O., iar Lumina acelei fraternități auguste îi luminează din ce în ce mai mult pe măsură ce se apropie de Soarele său central.
 3. Ei întâlnesc acele persoane care se completează cu propriile naturi și găsesc ajutor neașteptat și frăție în întreaga lume, oriunde ar călători.
 4. Ei obțin dreptul de a locui în casele secrete ale O.T.O., permanent sau pentru o perioadă mai mare sau mai mică a anului în funcție de rangul lor în Ordin; sau, în cazul celor de la gradul al Cincilea și ale celor inferioare, sunt candidați pentru invitație la aceste case.
 5. Cunoașterea Preparațiilor și utilizării Medicinei Universale este limitată la membrii IX°; dar poate fi administrat și membrilor VIII° și VII° în circumstanțe speciale, cu favoarea Marelui Maestru General Național, particular chiar și în situații de urgență pentru membrii de grade inferioare.
 6. La V° toți membrii sunt promisiți să aducă ușurare imediată și perfectă la orice suferință a minții, a corpului sau a proprietății, în care se pot găsi vreunul dintre semenii lor de acest grad. În gradele superioare, Obligațiile Fraternității sunt încă consolidate. Prin urmare, Ordinul oferă un sistem perfect de asigurare împotriva oricărei nenorociri sau accidente de viață.
 7. Membrii IX° devin proprietari participanți la proprietăți și bunuri ale Ordinului, astfel încât obținerea acestui grad presupune o returnare cu dobândă a taxelor și cotizațiilor plătite.
 8. Ordinul oferă asistență practică în viață membrilor demni, chiar și în gradele inferioare, astfel încât, chiar dacă inițial ei sunt săraci, aceștia devin capabili să își permită taxele relativ mari ale VII°, VIII° și IX°. La exaltarea până la IV°, fiecare însoțitor poate să-și prezinte situația și să indice în ce direcție are nevoie de ajutor.

XIV

În selectarea membrilor pentru avansare, se acordă atenție devotamentului lor față de Ordin, inteligenței lor în înțelegerea naturii învățăturii sale, zelului lor în răspândirea principiilor Ordinului în măsura în care ei înșiși îl înțeleg, deși întotdeauna cu discreția inseparabilă de păstrarea cuvenită a secretelor și de toate acele calități de curaj, onoare și virtute fără de care omul nu este demn de acest nume.

XV

O.H.O. este cunoscut doar membrilor VIII° și IX°.

Marele Mestru General Național ad vitam nu este abordabil ca atare de către nicio persoană care nu a ajuns la VI°.

Toate comunicările trebuie să fie adresate Marelui Secretar General și toate plățile făcute în favoarea Marelui Trezorier General.

Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Eliberat de Ordin,

L. Bathurst IX°, Marele Secretar General