Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Liber LXI – O lectură preliminară incluzând o lecție de istorie

Explică istoricul real al originii mișcării actuale. Declarațiile sale sunt corecte în sensul obișnuit al cuvântului. Obiectul cărții este reducerea Mythopœiei. Un manuscris care prezintă o istorie a A∴A∴ din vremurile recente. Această istorie nu conține mitologie; este o declarație a faptelor susceptibile de dovadă rațională.

LECTURA PRELIMINARĂ

În numele inițiatorului, Amin.


 1. La început a fost Inițierea. Carnea nu profită nimic; mintea nu profită nimic; ceea ce vă este necunoscut vouă și mai presus de acestea, în timp ce se bazează ferm pe echilibrul lor, dă viață.
 2. În toate sistemele de religie se găsește un sistem de Inițiere, care poate fi definit ca fiind procesul prin care un om vine să învețe acea Coroană necunoscută.
 3. Deși nimeni nu poate comunica nici cunoașterea, nici puterea de a realiza aceasta, pe care am putea-o numi Marea Lucrare, este totuși posibil ca inițiații să-i ghideze pe alții.
 4. Fiecare om trebuie să-și depășească propriile obstacole, să-și expună propriile iluzii. Totuși, alții îl pot ajuta să facă ambele și îi vor da posibilitatea întru totul să evite multe dintre căile false, care duc nicăieri, care ademenesc picioarele obosite ale pelerinului neinițiat. Ei se pot asigura în continuare că este încercat și testat în mod corespunzător, deoarece sunt mulți care se consideră Maeștri, dar nici măcar nu au început să calce pe Calea Slujbei, care duce către aceasta.
 5. Acum Marea Lucrare este una, Inițierea este una, Recompensa este una, oricât de diverse sunt simbolurile în care Inefabilul este îmbrăcat.
 6. Așadar ascultă istoria sistemului pe care această lecție îți oferă posibilitatea de a o investiga.
  Ascultă, te rugăm, cu atenție: căci o singură dată Marele Ordin bate la orice ușă.
  Oricine cunoaște un oricare membru al Ordinului ca atare, nu poate cunoaște niciodată altul, până când el însuși a ajuns la măiestrie.
  Aici, așadar, vom face o pauză, pentru a vă putea căuta în detaliu și pentru a lua în considerare dacă sunteți pregătit să faceți un pas irevocabil.
  Căci citirea celor ce urmează este Consemnată.

  LECȚIA DE ISTORIE

  
 7. În urmă cu câțiva ani, o serie de coduri MSS. au fost descoperite și descifrate de anumiți studenți. Aceștia au atras multă atenție, întrucât pretindeau că derivă de la Rozacrucieni. Veți înțelege cu ușurință că autenticitatea afirmației nu are nicio importanță, literatura de acest gen fiind judecată de către sine, nu de către sursele sale de renume.
 8. Printre MSS. a fost una care a dat adresa unei anumite persoane din Germania, care ne este cunoscută sub numele de S.D.A. Cei care au descoperit cifrele au scris către S.D.A., și în concordanță cu instrucțiunile primite, a fost fondat un Ordin care a funcționat în mod semi-secret.
 9. După ceva timp S.D.A. a decedat: cereri suplimentare de ajutor au fost întâmpinate cu un refuz prompt din partea colegilor S.D.A. Unul dintre ei a scris că schema S.D.A. a fost întotdeauna privită cu dezaprobare. Dar, întrucât regula absolută a adepților nu este niciodată făcută să interfereze cu judecata oricărei alte persoane – cu atât mai mult cu cât, atunci, când una dintre ele, este și cea mai respectată! – s-au abținut de la opoziția activă. Adeptul care a scris acest lucru a adăugat că Ordinul avea deja suficiente cunoștințe pentru a permite acestuia, sau membrilor săi, să formuleze o legătură magică cu adepții.
 10. La scurt timp după aceasta, unul numit S.R.M.D. a anunțat că a formulat o astfel de legătură, iar el împreună cu alți doi trebuie să guverneze Ordinul. Au fost emise ritualuri noi și revizuite, iar cunoștințe noi au fost distribuite în fluxuri.
 11. Trebuie să trecem peste jongleriile nefericite care au caracterizat următoarea perioadă. S-a dovedit de-a lungul timpului imposibil să elucidăm aceste fapte complexe.
  Ne-am mulțumit, prin urmare, cu observarea faptului că moartea unuia dintre cei doi colegi și slăbiciunea celuilalt au asigurat S.R.M.D.-ului singura autoritate. Ritualurile au fost elaborate, deși suficient de savant, într-un nonsens verbal și pretențios: aceste cunoștințe s-au dovedit inutile, chiar și acolo unde au fost corecte: căci în zadar, perlele, fie ele chiar nicicând atât de clare și prețioase, sunt date porcinelor.
  Încercările au fost transformate în oprobriu, fiind imposibil ca cineva să nu eșueze acolo. Candidații nepotriviți au fost admiși fără vreun motiv mai bun decât prosperitatea lor lumească.
  Pe scurt, Ordinul a eșuat să inițieze.
 12. S-a produs un scandal, iar odată cu aceasta schismă.
 13. În 1900, un anume P., un frate, a instituit un test riguros al S.R.M.D. pe de o parte și Ordinul pe cealaltă.
 14. El a descoperit că S.R.M.D., deși un savant cu o anumită capacitate și un mag de puteri remarcabile, nu a obținut niciodată o inițiere completă: și mai departe căzuse din locul său inițial, atrăgând cu imprudență forțele răului prea puternice și groaznice pentru ca el să reziste. Afirmația Ordinului potrivit căreia adevărații adepți erau în sarcina lui a fost definitiv respinsă.
 15. În Ordin, cu două excepții sigure și două îndoielnice, el nu a găsit persoane pregătite pentru o inițiere de orice fel.
 16. Prin urmare, prin înțelepciunea sa subtilă, a distrus atât Ordinul, cât și conducătorul său.
 17. Nefiind el însuși un adept perfect, a fost condus de Duh în Pustie, unde a locuit șase ani, studiind prin lumina rațiunii cărțile sacre și sistemele secrete de inițiere ale tuturor țărilor și epocilor.
 18. În cele din urmă, i-a fost dat un anumit grad exaltat prin care un om devine maestru al cunoștințelor și al inteligenței, și nu mai este sclavul lor. El a perceput caracterul neadecvat al științei, filosofiei și al religiei; și-a expus natura auto-contradictorie a facultății de gândire.
 19. Întorcându-se în Anglia, și-a așezat cu ușurință realizările la picioarele unui anumit adept D.D.S., care l-a salutat frățește și i-a recunoscut titlul la gradul pe care l-a câștigat atât de greu.
 20. Prin urmare, acești doi adepți s-au sfătuit împreună, spunând: Nu se poate scrie ca tribulațiile să fie scurtate? Prin urmare, au hotărât să instituie un nou Ordin, care să fie scutit de erorile și înșelăciunile celui din urmă.
 21. Fără Autoritate nu ar putea face acest lucru, exaltându-se pe măsură ce gradul lor era printre adepți. Aceștia au decis să pregătească toate lucrurile, mari și mici, împotriva acelei zile în care o astfel de autoritate ar trebui să fie primită de ei, deoarece nu știau unde să caute adepți mai superiori decât ei înșiși, dar știau că adevăratul mod de a atrage atenția despre acest lucru era să echilibreze simbolurile. Templul trebuie construit mai înainte ca Divinitatea să-l poată locui.
 22. Prin urmare, prin ordinul D.D.S., P. a pregătit toate lucrurile prin știința și înțelepciunea sa mistică, alegând doar acele simboluri comune tuturor sistemelor și respingând cu rigurozitate toate numele și cuvintele care ar putea presupune că implică orice teorie religioasă sau metafizică. A face acest lucru în totalitate a fost imposibil, întrucât orice limbă are o istorie, iar utilizarea (de exemplu) a cuvântului „spirit” implică Filosofia Scolastică și teoriile hinduse și taoiste cu privire la suflarea omului. Așadar, a fost dificil să se evite implicarea unor prejudecăți indezirabile prin utilizarea cuvintelor „ordine”, „cerc”, „capitol”, „societate”, „frăție” sau orice alt tip de a desemna colegiul inițiaților.
 23. Prin urmare, el s-a refugiat în mod deliberat în neclaritate. Nu ca să acopere adevărul Neofitului, ci să-l avertizeze împotriva aprecierii neesențiale. Prin urmare, dacă un candidat aude numele vreunui Zeu, să nu-și asume pripit că se referă la vreun Zeu cunoscut, cu excepția unui Zeu cunoscut de el însuși. Sau dacă ritualul s-ar vorbi în termeni (oricât de vagi) care par să implice filosofia egipteană, taoistă, budistă, indiană, persană, greacă, iudaică, creștină sau musulmană, să reflecte că acesta este un defect al limbii; o limitare literară și nu prejudecată spirituală a omului P.
 24. Lăsați-l în special să găsească simboluri sectare definite din învățăturile maestrului său, și raționamentul de la cunoscut la necunoscut, care cu siguranță îl va tenta.
  Muncim cu toată convingerea, dragă frate, ca să nu fii niciodată îndepărtat să pierzi în acest punct; căci mulți oameni drepți și sfinți au fost ruinați. Prin aceasta toate sistemele vizibile au pierdut esența înțelepciunii.
  Am căutat să dezvăluim misterul; doar l-am profanat.
 25. Acum, când P. a pregătit astfel, cu trudă amară, toate lucrurile sub îndrumarea lui D.D.S. (chiar în timp ce mâna scrie, în timp ce creierul conștient, deși ignorând mișcările detaliate, aplaudă sau dezaprobă lucrarea terminată), a existat un anumit moment de repaus, pe măsură ce pământul zace.
 26. Între timp, acești adepți s-au ocupat intens de Marea Lucrare.
 27. În plinătatea timpului, chiar ca un copac înfloritor care dă rod în sezonul său, toate aceste dureri s-au încheiat, iar acești adepți și tovarășii lor au obținut recompensa pe care o căutau – trebuiau să fie admiși în Ordinul Etern și Invizibil care nu are nume printre oameni.
 28. Prin urmare, aceștia care, cu fețele zâmbitoare, și-au abandonat casele, bunurile, soțiile, copiii, pentru a îndeplini Marea Lucrare, au putut cu calm constant și corectitudine fermă să abandoneze Marea Lucrare în sine: căci aceasta este ultima și cea mai mare proiecție a alchimistului.
 29. De asemenea, un V.V.V.V.V. a apărut, un adept exaltat al gradului de Maestru al Templului (sau doar atât El le-a dezvăluit Adepților Absolviți) și rostirea Sa este consacrată în Scrierile Sacre.
 30. Acestea sunt Liber Legis, Liber Cordis Cincti Serpente, Liber Liberi vel Lapidis Lazuli și altele, a căror existență poate fi divulgată într-o zi către tine. Aveți grijă să nu le interpretați nici în Lumină, nici în întuneric, căci numai în L.V.X. pot fi înțelese.
 31. De asemenea, El a acordat D.D.S., O.M. și altuia, Autoritatea Triadei, care la rândul lor au delegat-o altora, iar ei, încă o dată la rândul lor, pentru ca Colegiul Inițiaților să fie perfect, chiar și de la Coroană la Regat și mai departe.
 32. Căci Perfecțiunea nu rămâne în Vârf sau în Fundații, ci în Armonia ordonată a unuia cu toți.