Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Liber XXXVI – Steaua Safir

Steaua Safir - Crowley: "Un ritual îmbunătățit al Hexagramei"

Adeptul să fie înarmat cu Crucifixul Magick (și să fie asigurat cu trandafirul său mistic).

În centru, să facă semnele L.V.X., sau dacă le cunoaște, dacă vrea și îndrăznește să le facă și poate ține tăcerea asupra lor, semnele N.O.X., acestea fiind semnele lui Puer, Vir, Puella, Mulier. Omite semnul I.R.

Atunci va avansa spre Est făcând Sfânta Hexagramă și va spune: Pater et Mater unus deus Ararita.

Se va întoarce către Sud făcând Sfânta Hexagramă și va spune: Mater et Filius unus deus Ararita.

Se va întoarce către Vest făcând Sfânta Hexagramă și va spune: Filius et Filia unus deus Ararita.

Se va întoarce către Nord făcând Sfânta Hexagramă și va spune: Filia et Pater unus deus Ararita.

Apoi se va întoarce în Centru, astfel în Centrul Tuturor (făcând Roza Crucea așa cum va știi) spunând Ararita Ararita Ararita.

(În aceste Semne vor fi cele ale lui Set Triumfător și ale lui Baphomet. De asemenea, Set va apărea în Cerc. Apoi el va bea din Taine și va comunica la fel).

Atunci va spune: Omnia in Duos: Duo in Unum: Unus in Nihil: Hæc nec Quatuor nec Omnia nec Duo nec Unus nec Nihil Sunt.

Gloria Patri et Matri et Filio et Filiæ et Spiritui Sancto externo et Spiritui Sancto intern ut erat est erit in sæcula Sæculorum sex in uno per nomen Septem in uno Ararita.

Apoi va repeta semnele L.V.X. dar nu semnele N.O.X., căci nu el va apărea în Zodia Bucuriei lui Isis.


1. Semnele L.V.X. sunt descrise în Liber O;

2. Semnele N.O.X. sunt descrise în Liber V vel Reguli. I.R. înseamnă Isis Bucură-te sau Mater Triumphans;

3. Sfânta Hexagramă este descrisă în Cartea Minciunilor, capitolul ΞΘ (69);

4. Tatăl și Mama un singur Dumnezeu, ARARITA. Cuvântul ARARITA (אראריתא) este un notarikon pentru expresia ebraică Achad Rosh Achdotho Rosh Ichudo Temurato Achad, care înseamnă „Unul este Începutul Său; Unul este Individualitatea Sa; Permutarea Sa este Una;

5. Mama și Fiul un singur Dumnezeu, ARARITA;

6. Fiul și Fiica un singur Dumnezeu, ARARITA;

7. Fiica și Tatăl un singur Dumnezeu, ARARITA;

8. Toate în două; două în unu; unul în niciunul; acestea nu sunt nici toate, nici două, nici una, nici vreuna. Slavă Tatălui și Mamei și Fiului și Fiicei și Duhului Sfânt dinăuntru și Duhului Sfânt dinafară, așa cum a fost, este și va fii, în vecii vecilor, șase în unu prin Numele șapte într-unul ARARITA.