Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Februarie 2021

Conform filozofiei tradiționale a Magilor, fiecare om este un centru autonom unic al conștiinței individuale, al energiei și al voinței, un suflet, într-un cuvânt. Întocmai unei stele strălucitoare și existentă prin propria sa lumină interioară, își urmează drumul în cerurile strălucitoare stelare, solitare, neinterferente, cu excepția măsurii în care cursul său ceresc este modificat gravitațional de prezența, aproape sau departe, a altor stele. Deoarece în vastele spații stelare există rareori conflicte între corpurile cerești, cu excepția cazului în care se întâmplă să se abată de la cursul stabilit, o întâmplare foarte rară, tot așa și în tărâmurile omenirii nu ar exista haos, conflicte și nici o tulburare reciprocă, fiecare conținut individual ar fi întemeiat pe realitatea propriei sale conștiințe înalte, a naturii sale ideale în adevăratul său scop în viață și dornic să urmeze drumul pe care trebuie să-l urmeze. – Israel Regardie, Arborele vieții: un studiu ilustrat în Magie