Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Un prospect O.T.O.

Ramaka X°

Acest “prospect”’ este republicat din Agapé Lodge Oriflamme I(2) publicat în Pasadena, California în 1944, E.V. – este, în general, o parafrazare a altor documente O.T.O. și a fost foarte probabil scris de Wilfred Talbot Smith, Frater 132, Ramaka X° și Maestrul fondator al Lojii Agapé din Sudul Californiei. Acesta oferă un rezumat concis al scopurilor și originilor Ordinului, cu anumite avantaje ale apartenenței deja evidențiate. După cum s-a remarcat în altă parte, unele dintre aceste “avantaje” sunt în curs de revizuire. Politica permisivă împrumutului cotizațiilor nu este în prezent în vigoare, de exemplu, și nu există ghiduri formale pentru îngrijirea copiilor membrilor decedați sau infirmi ai Ordinului. Cu toate acestea, practicile erau în vigoare încă din anii ’50. De exemplu, Frater Superior Saturnus a extins ajutorul financiar (până la suma taxelor plătite) către Frater Hymenaeus Alpha atunci când acesta din urmă și-a încheiat studiile absolvente la Universitatea din California. De asemenea, membrii O.T.O. au fost dispuși pentru îngrijirea fiului natural al lui Baphomet XI°, Aleister Ataturk, în California. – H.B.

Fă ceea ce voiești să fie întreaga Lege.

Către toți cei care sunt interesați: Salutare și Sănătate.

O.T.O. este un ordin secret și serios, făgăduit solemn la scopul ridicat de a asigura libertatea individului și avansarea lui în Lumină, Înțelepciune, Înțelegere, Cunoaștere și Putere prin Frumusețe, Curaj și Inteligență pe Fundația Frăției Universale.

Literele O.T.O. corespund cu Ordo Templi Orientis, sau Ordinul Templului din Orient și are o înțelegere secretă pentru inițiați. Este cel mai venerat din Ordinele antichității și datează dincolo de vârstele întunecate ale istoriei.

Sub numele de templieri, găsim înregistrările istorice ale Ordinului în anul 1118, de acum peste 800 de ani. Prin trădare vreo 200 de ani mai târziu, în anul 1312, Ordinul a fost răsturnat. Acest lucru este adevărat în faptul că manifestarea sa externă nu mai era vizibilă pentru toți, ci doar pentru cei puțini.

Deși a încetat să poarte aceeași putere în treburile omului precum făcuse anterior, acesta a existat în secret chiar până în prezent. Continuitatea s-a menținut, iar secretele interioare ne-au fost transmise printr-o linie neîntreruptă de Marii Maeștri.

Majoritatea inițiaților și genilor vremii sunt amintiți printre membrii acestuia și numele lor sunt listate în alte manifesturi ale Ordinului.

În sânul său, se “odihnesc” Marile Mistere, creierul său a rezolvat toate problemele filosofiei și ale vieții.

El posedă Piatra Secretă a Înțeleptului, a Elixirului Imortalității și a Medicinii Universale.

Mai mult, deține un secret capabil să realizeze visul vechi al Frăției Omului.

Această cunoaștere se situează în Sanctuarul Ordo Templi Orientis și în niciun altul de pe pământ și poate fi atinsă de cei care se dovedesc demni.

A te alătura Ordinului înseamnă a te alinia la linia Regală și a te conecta la Curentul Ocult care a inițiat orice mișcare care a făcut parte la avansarea și iluminarea omului.

Este primul dintre marile ordine ale antichității de a accepta Legea Noii Ere, care este ”Fă ceea ce voiești”, și de a se reorganiza în conformitate cu nevoile moderne ale umanității, pentru a ghida omenirea într-o ordine socială mai nobilă.

Candidatul, printr-o serie de inițieri, este condus treptat către o percepție a adevărurilor nevisate de profani.

Există 10 grade principale și fiecare bărbat și femeie în puterea vârstei, liber și cu o reputație bună, are un drept imprescriptibil la primele trei grade, dincolo de care avansarea este invitațională.

Scopurile O.T.O. pot fi înțelese doar de cei mai înalți inițiați, dar se poate spune deschis că învață toate ramurile Înțelepciunii Secrete a Strămoșilor, iar planurile sale îmbrățișează toate activitățile vieții umane și ale efortului.

Aspectele mai banale ale obiectivului și principiilor Ordinului pot fi cuprinse în termenul Frăția Omului, implicând cooperarea reciprocă a fiecărui pentru prosperitatea tuturor.

De menționat în special câteva puncte: Toți copiii Fraților, indiferent de circumstanțele care înconjoară nașterea acestora, sunt considerați copii ai întregului Ordin, astfel încât, în caz de nenorocire, vor fi îngrijiți și vor avea o oportunitate egală cu toți ceilalți.

La celălalt capăt al scării sociale se află bătrânii, care se apropie de neputință și de multe ori de singurătate și, de asemenea, trebuie să se afle în îngrijirea specială a fraților în mod individual dar și colectiv.

Este prevăzut un sistem perfect de asigurare împotriva nenorocirilor vieții. Toate sumele plătite cu titlu de taxe și cotizații pot fi acordate moștenitorilor, sau legatarilor la moarte. Împrumuturile pentru valoarea tuturor sumelor plătite Ordinului până la data cererii, fără dobândă, vor fi făcute în caz de necesitate.

Se vor stabili Casele de Profesiune unde frații care călătoresc pot sta pentru o perioadă stabilită și în care toți frații au dreptul să stea pentru o perioadă prescrisă, în conformitate cu gradul lor în Ordin; pentru cei cu merit special reședința poate fi permanentă. De asemenea, trebuie înființate Instituții pentru studiul Științelor, Artelor, Meseriilor, și altele pentru îngrijirea bolnavilor.

Ordinul reunește pe cei cu gusturi și ocupații similare. Consiliul dispune arbitrajul disputelor și oferă consultanță în orice problemă fără costuri.

Toleranță, Ospitalitate, asistență fiecăruia pentru a-și îndeplini Voința sau scopul adevărat în viață; comunitatea socială și divertismentul, oportunitățile culturale și educaționale, iar atunci când adversitatea își face apariția, ajutorul reciproc sunt printre avantajele apartenenței la Lojă.

Pace, Toleranță, Adevăr;

Salutări pe Toate Punctele Triunghiului;

Respect Ordinului.

Dragostea este legea, dragostea sub voință.