Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

A∴A∴

A∴A∴ este singurul Ordin adevărat și invizibil care a operat sub diferite denumiri și forme de-a lungul istoriei, pentru a ghida evoluția spirituală a umanității. Obiectivele A∴A∴ sunt acelea care au motivat explorarea spirituală și cercetarea religioasă de-a lungul istoriei umane. Metodele sale sunt cele ale științei, iar scopurile sale sunt cele ale religiei.

Este Arcanum Arcanorum și Sfânta Sfintelor în care Chivotul Sacru se odihnește în tihnă. Fiecare ordin magic legitim, școală de mistere, religie sau orice altă formă care răspândește o parte de Înțelepciune sau Lumină, nu este sau nu a fost decât un Vehicul Exterior al acestei Frății Lăuntrice de Lumină. “Toate cuvintele sunt sacre și toți profeții adevărați; numai că ei înțeleg un pic” (Liber AL vel Legis, I: 56).

Acesta este semnificația cea mai înaltă și cea mai pură a A∴A∴.

Așadar, deseori, folosim numele A∴A∴ pentru a face referire nu numai la acest Ordin Invizibil și Etern, ci și la o structură exterioară particulară, sau întruparea terestră a Școlii Interioare, care a luat ființă, începând cu 1906 C.E., cu ajutorul a doi adepți, anume Aleister Crowley și George Cecil Jones. Acest Ordin supraviețuiește astăzi prin diferite descendențe autentice care pot fi datate până la acești doi adepți.

Descendența A∴A∴

De la moartea lui Aleister Crowley, 1947, nu au existat Conducători universali ai A∴A∴. Karl Germer (S∴H∴ Frater Saturnus, 8°=3), a fost singurul membru vârstnic în viață al A∴A∴ la moartea lui Crowley, iar mulți s-au întors către el pentru îndrumare, dar nu a preluat niciodată mantaua guvernării Ordinului. După moartea lui Germer, nicio persoană nu a apărut în mod vizibil ca o figură de ghidare centrală.

Cu toate acestea, Ordinul însuși a continuat, conform planului inițial prin care un membru de Grad suficient poate admite alții în lanț.

Au supraviețuit diverse descendențe. Periodic, se afirmă că o persoană sau alta este o legătură autentică a A∴A∴. Unele dintre aceste afirmații sunt destul de reale, unele sunt greșeli, iar altele chiar frauduloase. Nu este scopul nostru actual să jucăm rolul de arbitru la aceste pretenții, să susținem una sau să dărâmăm alta. Este un adevăr universal de Inițiere faptul că fiecare student, la fiecare pas de-a lungul drumului, îl primește pe învățătorul pe care îl „merită”, bazat pe maturitatea și nevoile reale ale sufletului, și că, deși, uneori, creșterea spirituală este favorizată prin găsirea celui mai bun învățător, în alte momente, aceasta este cel mai bine întreținut de lecțiile de discriminare predate în „Școala Loviturilor Dure”.

În această problemă vom da doar un sfat înțelept: „După roadele lor îi veți cunoaște” (Matei, 7:14). Lucrările Adeptului, fructele grădinii lui sau ale ei, sunt semnele realizării lui sau ei.

Admiterea ca practicant

De la începuturile sale, filosofia A∴A∴ a susținut admiterea oricărei persoane interesate în instrucțiunile și practicile Iluminismului Științific. Cu alte cuvinte – în primii ani – oricine putea să se adreseze în scris către A∴A∴ și să solicite un interviu cu un Neofit care (toate lucrurile favorizând candidatului) ar admite individul ca Practicant (Gradul 0°=0) imediat.

Din păcate, această politică necondiționată de „uși deschise” a dus la un procent foarte mare de eșecuri. Până la începutul anului 1912 a fost necesară o modificare a cerințelor de admitere. Astfel, s-a ordonat ca „orice persoană care dorește să devină Practicant al A∴A∴ trebuie să petreacă mai întâi trei luni ca Student al Misterelor„. Un program specific de studiu și testare a fost stabilit pentru această perioadă de Student.

Cu toate acestea, deși Aleister Crowley a inaugurat această perioadă de Studenție în 1912 și a impus examinarea abia în 1945 (cu aproximativ doi ani și jumătate înainte de moartea sa), există puține dovezi că i-a acordat foarte multă atenție, în această formă, în acești 33 de ani de existență. În schimb, a încercat numeroase moduri de a pregăti oamenii să ia Gradul de Practicant din A∴A∴. A trecut de la o abordare la alta, aparent adaptându-se fiecare la nevoile unui anumit student, cât a putut mai bine.

În urmă cu mulți ani, aceeași abordare a fost adoptată de descendența Soror Estai. În timp ce fiecărui solicitant i se cerea să treacă printr-o perioadă formală de Studenție, multe căi sunt acceptate pentru realizarea acestui lucru. (Pentru clarificare, ar trebui să menționăm faptul că începând cu Practicantul, administrarea la Gradele A∴A∴ sunt strict după criteriile stabilite de Aleister Crowley și George Cecil Jones. Abia în etapa de Student, sau pregătitoare, se practică o astfel de variație largă).