Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Constituția M∴M∴M∴ din 1913

De Aleister Crowley și, posibil, Theodor Reuss. M∴M∴M∴ este prescurtarea de la Mysteria Mystica Maxima, care au fost inițial gradele Masonice preliminare date înainte de cele ale O.T.O., până au fost rescrise de Crowley pentru a fi integrate în sistemul de inițiere al O.T.O. ca grade de la 0° to VII°.

Constituția secțiunii britanice

Articolul I

Secțiunea I

Sub stilul și titlul: Ordinul Antic al Templierilor Orientali, o organizație, cunoscută anterior drept: „Frăția Hermetică a Luminii” a fost reconstituită și reorganizată. Această asociație reconstituită este o organizație internațională. Această Constituție este pentru Mysteria Mystica Maxima, care reprezintă Secțiunea Britanică a Ordinului din Marea Britanie și Irlanda (menționată în continuare ca „M∴M∴M∴”) și este dată prin ordinul și sigiliul Marelui Maestru General Național al Secțiunii în conformitate cu autoritatea și ordinul sub sigiliul Capului Exterior, datat pe 1 iunie 1912 A.O. 794 în Londra.

Articolul II

Secțiunea I

M∴M∴M∴ declară că Frăția Tuturor Lucrurilor Create este un Fapt în Natură.

Secțiunea II

Principalul scop al M∴M∴M∴ este să învețe Frăția, și să o facă o putere vie în Viața umanității.

Secțiunea III

Obiectivele subsidiare ale M∴M∴M∴ sunt:

  1. să răspândească cunoașterea despre Știința Hermetică și să-și inițieze membrii în Doctrinele Secrete ale Științei Hermetice;
  2. să stabilească și să administreze școli, loji, unde Știința Hermetică este predată;
  3. să construiască, stabilească, fondeze, conducă și administreze Case, Colonii, Așezări etc., unde membrii inițiați pot trăi în concordanță cu principiile M∴M∴M∴.

Articolul III

Secțiunea I

M∴M∴M∴ Este parte a măreței mișcări universale Hermetice care a fost activă în toate timpurile.

Secțiunea II

Organizațiile din Marea Britanie și Irlanda care adoptă această Constituție devin părți integrate ale M∴M∴M∴ după primirea notificării oficiale a acceptării lor. Toate aceste organizații care se alătură vor fi subiectul oricăror condiții autoritățile M∴M∴M∴ pot impune.

Secțiunea III

Biroul Central al M∴M∴M∴ este situat la numărul 33, Avenue Studios, Fulham Road, South Kensington, Marea Britanie, dar poate fi relocat la orice altă adresă.

Articolul IV

Secțiunea I

Va fi un Birou Suprem în care va fi vestită autoritatea supremă în relație (în legătură) cu toate aspectele legate de bunăstarea și administrarea M∴M∴M∴

Secțiunea II

Titlul persoanei care va ocupa acest birou va fi „Marele Maestru General Național pentru Marea Britanie și Irlanda” (menționat în continuare ca „Mare Maestru General Național” ).

Secțiunea III

Prima persoană care va ocupa acest birou va fi Fratele Drept Merituos Aleister St. Edward Crowley și el va servi pe viață până la retragerea sa.

Secțiunea IV

Persoana care va ocupa acest Birou își va numi succesorul și acest succesor (femeie sau bărbat) va ocupa această funcție pe viață, sau până la retragerea sa. În absența acestei numiri, Executivul va numi un succesor.

Articolul V

Secțiunea I

Marele Maestru General Național va fi Ofițerul Executiv Suprem al M∴M∴M∴

Secțiunea II

Marele Maestru General Național va avea singur puterea de a numi Consiliul Suprem dintre Marii Inspectori Generali Suverani de Gradul al Șaptelea și de a ocupa toate birourile generale prin numirea persoanelor pentru a ocupa aceste poziții, și va avea puterea de a înlătura orice Membru al Consiliului Suprem sau orice ofițer general după voință.

Secțiunea III

Marele Maestru General Național va avea puterea să declare politica M∴M∴M∴ și să direcționeze și să conducă lucrările M∴M∴M∴ și să emită, schimbe sau retragă Reguli, condiții și Regulamente, deoarece el, în discreția sa, poate o dată la ceva timp să considere oportun.

Secțiunea IV

Marele Maestru General Național va avea dreptul să stopeze sau să suspende Carta oricărei organizații subordonate (lojă etc.) în Marea Britanie sau Irlanda și va avea de asemenea dreptul de a suspenda sau de a dizolva apartenența oricărei persoane oricând această acțiune este, în opinia sa, în interesul M∴M∴M∴.

Articolul VI

Secțiunea I

Va fi un Consiliu Executiv (menționat în continuare drept Executivul) alcătuit din Marele Maestru General Național și Marele Trezorier General a căror sarcină va fi să administreze lucrările M∴M∴M∴. Marele Maestru General Național va fi Președintele Executivului.

Secțiunea II

Conform prezentului document, cu condiția ca executivul să aibă control absolut asupra finanțelor și proprietăților M∴M∴M∴ cu puteri absolute, să administreze la fel și în mod particular să vândă, să dispună de, sau să realizeze, sau să se ocupe în același fel, să achiziționeze orice proprietate de orice natură și să investească oricât într-o asemenea manieră încât ei, într-o discreție absolută, să găsească potrivit și să exercite toate drepturile unor proprietari absoluți.

Secțiunea III

Executivul poate din când în când să nominalizeze și să hotărască administratori pentru orice proprietate deținută de M∴M∴M∴ și a Agenților ei pentru orice scop și să înlăture oricând orice administrator sau agent administrator sau agent și poate delega orice putere administratorilor și agenților și pot revoca aceste puteri sau pe oricare dintre ei, dar administratorii numiți vor ține aceste proprietăți în sarcina lor până când Executivul îi va direcționa altfel. Executivul sau oricare dintre ei pot acționa ei înșiși ca astfel de administratori.

Secțiunea IV

Însemnele și Regalia, sau alte bunuri mobile care aparțin M∴M∴M∴ vor fi livrate și ținute de Executiv și de Administratori pentru folosința M∴M∴M∴ și a Ofițerilor săi și cu puterea Executivului de a nominaliza administratori speciali sub puterea de mai sus menționată, dar nici Executivul nici alți administratori nu le vor înstrăina sau administra cu excepția consimțământul în scris al Marelui Maestru General Național.

Secțiunea V

Chitanța de la Trezorierul General va fi o debitare suficientă pentru orice cumpărător sau orice persoană pentru orice bani, sau proprietate plătibilă sau transferabilă, sau aparținând M∴M∴M∴.

Secțiunea VI

Marele Maestru General Național va fi custodele arhivelor și Bibliotecii M∴M∴M∴.

Secțiunea VII

Toate actele oficiale ale Executivului vor fi nule și fără efect dacă nu sunt aprobate și permise de Marele Maestru General Național.

Articolul VII

Secțiunea I

Va fi un Consiliu Suprem format din Nouă membri numiți dintre Marii Inspectori Generali Suverani. Marele Maestru General Național va fi Președintele Consiliului (ex officio) și toți ceilalți membri ai Executivului vor fi de asemenea ex officio ai Consiliului Suprem care va acționa ca un Comitet consultativ.

Articolul VIII

Secțiunea I

Dacă va apărea un loc vacant în Biroul Suprem al M∴M∴M∴, Executivul va avea puterea să preia îndatoririle acelui birou până când succesorul acelui birou intra în posesia lui.

Articolul IX

Secțiunea I

Orice persoană majoră (bărbat sau femeie) care a semnat angajamentul preliminar și care a fost admis de Marele Maestru General Național poate deveni membru M∴M∴M∴.

Secțiunea II

Orice cerere pentru admitere trebuie să fie trimisă în scris la Biroul Central, în Anglia sau în altă parte, sau la una dintre organizațiile locale autorizate.

Secțiunea III

Cererile pentru diplome și cartă trebuie să fie acompaniate de o remitere care să acopere plățile și taxele prescrise. Toate diplomele și cartele trebuie să fie emise de mâna și sigiliul Marelui Maestru General Național.

Secțiunea IV

Trei sau mai mulți membri pot aplica pentru o cartă pentru a forma o lojă subordonată sau o organizație.

Secțiunea V

Nicio persoana nu poate fi membră a două loji în același timp.

Articolul X

Secțiunea I

Orice Lojă sau organizație subordonată va avea dreptul să își conducă propriile lucrări în concordanță cu propriile dorințe și legi numai dacă actele și legile nu sunt contrare literei sau spiritului acestei Constituții.

Secțiunea II

Legile lojilor, organizațiilor etc. subordonate trebuie trimise pentru aprobarea Marelui Maestru General Național și sunt nule dacă nu sunt aprobate de Marele Maestru General Național.

Articolul XI

Secțiunea I

Congresul M∴M∴M∴ poate fi denumit de Marele Maestru General Național să se reunească în locul și la timpul desemnat de ofițer.

Secțiunea II

Fiecare lojă, organizație etc. subordonată va avea dreptul la Un Vot în Congres pentru primii săi trei membri, și câte un membru adițional pentru fiecare zece membri.

Secțiunea III

Marele Maestru General Național va avea puterea să prevină discuția sau acțiunea asupra oricărui subiect care după judecata ofițerului este împotriva bunăstării M∴M∴M∴

Articolul XII

Secțiunea I

Va fi datoria Executivului să facă legi pentru M∴M∴M∴ și pentru organizațiile subordonate.

Secțiunea II

Nicio lege nu va deveni operativă până nu va fi aprobată de Marele Maestru General Național.

Articolul XIII

Secțiunea I

Această Constituție poate fi modificată de trei pătrimi de voturi din Congres. Dar nicio modificare nu va avea efect și nu va fi lege până nu va fi aprobată de Marele Maestru General Național.

Articolul XIV

Secțiunea I

Această Constituție este supusă constituției generale a Ordinului Templierilor Orientali și a puterilor Capului Exterior al Ordinului.

Constituția de mai sus a fost aprobată și este acum emisă sub mâna și Sigiliul meu.

Londra Februarie. 15 A.D. 1913

(Semnat) Aleister St. Edward Crowley

Marele Maestrul General Național

Baphomet X°, 33°, 90°, 96°