Fă ceea ce voiești, aceasta este toată legea.
Dragostea este legea, dragostea sub voință.

Constituția O.T.O. din 1917 Revizuită

I.N.R.I. Constituția Anticului Ordin al Templierilor Orientali.

Introducere

Trebuie să fie cunoscut faptul că exista, neștiut de marea majoritate, un Ordin antic de înțelepți, al cărui obiectiv era ameliorarea și evoluția spirituală a omenirii prin înfrângerea erorii și ajutarea bărbaților și femeilor în eforturile lor de a obține puterea de a recunoaște adevărul. Acest ordin a existat deja în cele mai îndepărtate timpuri și și-a manifestat activitatea în mod secret și deschis în lume sub diferite nume și în forme variante; a cauzat revoluții sociale și politice, și s-a dovedit a fi piatra de salvare în timpuri de pericol și ghinion. A menținut mereu stindardul libertății împotriva tiraniei în orice formă a apărut ea, fiind ori prin despotism social, politic sau clerical, ori prin opresiune de orice fel.

Acestui „ordin secret” orice înțelept sau persoană luminată spiritual, aparține prin dreptul naturii sale, deoarece toți, chiar dacă nu se cunosc personal, sunt unul în scopul și obiectivul lor, și toți lucrează sub ghidarea unei singure lumini a adevărului. În această societate secretă nimeni nu poate fi admis decât dacă are puterea de a intra singur prin virtutea propriei sale iluminări interioare, și, de asemenea, nimeni după ce a intrat nu poate fi exclus, decât dacă se exclude singur prin a deveni necredincios principiilor sale și dacă uită din nou adevărurile pe care le-a învățat prin experiența proprie.

Toate acestea sunt cunoscute fiecărei persoane iluminate.

Doar că puțini știu că există și o organizație externă, vizibilă, a unor astfel de bărbați și femei, care au găsit ei înșiși calea către autocunoașterea reală și care au călătorit în nisipurile arzătoare, care sunt dispuși să ofere altor doritori de a intra pe acea cale, beneficiul experienței lor și de a acționa ca ghizi spirituali pentru cei care sunt deschiși spre a fi îndrumați.

Chiar dacă nenumărate societăți, asociații, ordine, grupuri etc. au fost fondate în ultimii treizeci de ani în toate părțile lumii civilizate, toate urmând o cale a studiului ocult, există totuși o singură organizație antică de Misticism autentic care îi arată celui care caută adevărul un Drum Roial spre descoperirea Misterelor Pierdute ale Antichității și spre Descoperirea unui Singur Adevăr Hermetic.

Această organizație este cunoscută în prezent ca:

 • Ordinul Antic al Templierilor Orientali;
 • Ordo Templi Orientis;
 • De altfel: Frăția Hermetică a Luminii.

Este o Școală Modernă de Magie. Și, întocmai vechilor școli de magie, și-a derivat cunoștințele din Est. Această cunoaștere nu a fost niciodată dezvăluită profanului, deoarece a dat posesorilor săi o putere imensă, fie pentru bine, fie pentru rău. A fost consemnat în simbol, parabolă și alegorie, necesitând o cheie pentru interpretarea acestora.

Simbolurile și glifele francmasoneriei au fost inițial derivate și din misterele mai vechi.

Aceste simboluri ale Masoneriei antice, ale Rozicrucienilor, ale artei sacre ale vechilor Chemi (egipteni), ale Lanțului de Aur al lui Homer, precum cele ale Francmasoneriei moderne etc., nu sunt însă decât aspecte diferite ale Unui Singur Mare Mister. Toate au nevoie de o cheie pentru a dezvălui adevăratul sens ascuns. Există însă o Singură Cheie Corectă și, mai mult decât atât, această cheie corectă trebuie folosită într-un mod corect.

Această cheie poate fi pusă la îndemâna tuturor celor care sunt pregătiți dezinteresat să studieze și să lucreze pentru posesia sa, dacă solicită aderarea la Ordinul Templierilor Orientali (O.T.O.).

O.T.O. (Ordo Templi Orientis) este un corp de Inițiați în mâinile cărora sunt concentrate cunoștințele secrete ale tuturor Ordinelor Orientale și ale tuturor Gradelor Masonice existente. Conducătorii acestora sunt inițiați în cel mai înalte grade și recunoscuți ca atare de către toți cei care sunt capabili de o astfel de recunoaștere în fiecare țară din lume. Ordinul este internațional și are conexiuni existente în fiecare țară civilizată din lume. Fiecare bărbat sau femeie care devine membru al O.T.O. are un drept incontestabil la primele trei grade ale Masoneriei.

O.T.O, deși este în Academia Masonica, nu este organizație Masonică, în ceea ce privește gradele operative sunt vizate în sensul în care această expresie este de obicei înțeleasă în Anglia și, prin urmare, în niciun caz nu intră în conflict sau nu încalcă drepturile privilegiate ale Marea Lojă Unită a Angliei. Maeștrii masoni englezi în stare bună, prin acord, la afiliere, sunt admiși la taxe reduse. Membrii IX° devin proprietari parțiali ai proprietăților și bunurilor ordinului. Pentru informații suplimentare, consultați publicațiile O.T.O. și sinopsis-ul gradelor O.T.O.

Contituția

Articolul I

Secțiunea I

Sub stilul și titlul: Anticul Ordin al Templierilor Orientali, o organizație, cunoscută anterior ca: Frăția Hermetică a Luminii, a fost reorganizată și reconstituită. Această organizație reconstituită este o una internațională și este denumită în continuare O.T.O..

Articolul II

Secțiunea I

O.T.O. declară că Frăția Tuturor Lucrurilor Create este un fapt în Natură.

Secțiunea II

Scopul principal O.T.O. este a învăța Frăția Adevărată și a o face o putere vie în viața umanității.

Secțiunea III

Obiectivele secundare ale O.T.O. sunt:

 1. să răspândească doctrinele Științei Hermetice și să-și inițieze membrii în Doctrinele Secrete ale Științei Hermetice, în acest scop membrii săi fiind ca într-un stadiu de pregătire inițiatică, trecuți și crescuți ca în Masonerie;
 2. să înființeze și să administreze școli, loji etc. unde este predată Știința Hermetică;
 3. să construiască, să înființeze, să fondeze, să conducă și să administreze locuințe, colonii, așezări etc. unde membrii inițiați pot trăi conform principiilor O.T.O.

Articolul III

Secțiunea I

O.T.O. face parte din acea mișcare hermetică mare și universală care a fost activă în toate timpurile.

Secțiunea II

Organizațiile din întreaga lume care adoptă această Constituție devin părți integrante ale O.T.O. la primirea notificării oficiale cu privire la acceptarea lor ca atare. Toate aceste organizații care se alătură trebuie să fie supuse oricăror condiții pe care autoritățile O.T.O. le poate impune.

Secțiunea III

Oficiul Central al O.T.O. este în prezent în Elveția, dar poate fi mutat în orice țară.

Articolul IV

Secțiunea I

Va exista un singur Oficiu Suprem în care va fi conferită o autoritate supremă în ceea ce privește toate aspectele care privesc bunăstarea și administrarea O.T.O..

Secțiunea II

Titlul persoanei care ocupă această funcție este “Frater Superior și Conducătorul Exterior al Ordinului”, denumit în continuare “O.H.O.”.

Secțiunea III

Persoana (bărbat sau femeie) care ocupă această funcție trebuie să servească pe viață sau până la demisia sa.

Secțiunea IV

Persoana care ocupă această funcție își numește succesorul.

Articolul V

Secțiunea I

Frater Superior și Conducătorul Exterior al Ordinului (O.H.O.) vor fi singurul ofițer executiv al ordinului O.T.O..

Secțiunea II

Frater Superior și Conducătorul Exterior al Ordinului (O.H.O.) va avea puterea unică de a ocupa toate funcțiile generale prin numirea de persoane care să le ocupe și va avea puterea de a înlătura din funcție orice ofițer.

Secțiunea III

Frater Superior și Conducătorul Exterior al Ordinului (O.H.O.) va avea puterea de a declara politica O.T.O., să dirijeze și să gestioneze activitățile O.T.O..

Secțiunea IV

Frater Superior și Conducătorul Exterior al Ordinului (OHO) va avea dreptul să anuleze sau să suspende Carta oricărei organizații subordonate (lojă, capitol, consiliu, templu, casă, școală etc.) și va avea, de asemenea, dreptul de a suspenda sau dizolva calitatea de membru al oricărei persoane ori de câte ori o astfel de acțiune este, în opinia sa, în interesul O.T.O..

Articolul VI

Secțiunea I

Va exista un Consiliu Consultativ (Cabinet) format din doisprezece membri, inclusiv O.H.O., care este președintele din oficiu al Cabinetului.

Secțiunea II

Sarcinile membrilor cabinetului vor fi de a ajuta O.H.O. în promulgarea și stabilirea măsurilor emise de acel birou.

Secțiunea III

Președintele Cabinetului împreună cu doi membri ai acestuia constituie un cvorum pentru tranzacția activităților.

Articolul VII

Secțiunea I

Va exista un Comitet Executiv format din trei (Consiliul Suprem), a cărui sarcină va fi să administreze activitățile O.T.O. sub supravegherea generală a O.H.O.

Secțiunea II

Trezorierul general, Secretarul general și O.H.O. sunt cei trei membri din oficiu ai Consiliului Suprem și ai Comitetului Executiv.

Secțiunea III

Toate actele oficiale ale Comitetului Executiv (Consiliul Suprem) sunt nule și nu au niciun efect atunci când sunt respinse de O.H.O.

Articolul VIII

Secțiunea I

În cazul în care apare un post vacant în biroul O.H.O., Cabinetul va avea puterea de a îndeplini atribuțiile acelui birou până când succesorul funcției respective va intra în posesia acestuia.

Articolul IX

Secțiunea I

O.H.O. va fi Custodele Arhivelor și Bibliotecii O.T.O.

Secțiunea II

O.H.O. poate desemna agenți în orice scop și le poate înzestra orice puteri pe care le-ar alege să delege sub mâna și sigiliul său.

Articolul X

Secțiunea I

Va exista un Comitet Financiar format din trei, a cărui sarcină va fi să strângă bani și să direcționeze plata acestora. Trezorierul general este președintele din oficiu al acestui comitet.

Secțiunea II

Actele oficiale ale acestui Comitet Financiar sunt supuse aprobării O.H.O. și sunt nule și fără niciun efect atunci când sunt respinse de O.H.O..

Secțiunea III

Se așteaptă ca fiecare membru să contribuie la fondurile O.T.O. conform mijloacelor sale, dar următoarele cotizații sau taxe, care urmează să fie plătite în avans de către membrii O.T.O. sunt fixate ca contribuții minime (conform Manifestului M.M.M. 1912).

Taxă de intrare: Opt guinee, patruzeci de dolari sau 200 de franci.

Abonamente:

 1. Stagiari: 2 sh., 50 cenți, 2 franci pe lună;
 2. Studenți 5 sh., 1 dolar, sau 6 franci pe lună;
 3. Inițiați: 10 sh., 2 dolari sau 12 franci pe lună.

O.H.O. are puterea de a reduce aceste contribuții și taxe în cazuri speciale.

Pentru diplome se percep:

 1. Clasa Studenților: 50 sh, 15 dolari, sau 65 de franci;
 2. Clasa Inițiaților: cinci guinee, 30 de dolari, sau 130 de franci fiecare.

Cartele pentru loji de peste 10 membri costă 25 de guinee fiecare Cartă, sau 100 de dolari, sau 650 de franci.

Niciun ban plătit în Trezoreria O.T.O. nu poate fi revendicat fie de către membri individuali, fie de loji etc., sub niciun pretext.

Articolul XI

Secțiunea I

Orice persoană majoră (bărbat sau femeie) care a semnat formularul preliminar de garanție și a fost aprobată de O.H.O. poate deveni membru al O.T.O.

Secțiunea II

Fiecare cerere de admitere trebuie trimisă în scris către Oficiul Central, indiferent dacă biroul este în Elveția sau în altă parte, sau către una dintre organizațiile locale autorizate.

Secțiunea III

Membrii O.T.O. sunt clasificați ca:

 1. Stagiari (îmbrățișând Teosofii etc.);
 2. Studenți sau frați laici (Membri Masoni);
 3. Inițiați sau membri O.T.O. propriu-zis.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea rezumatul gradelor O.T.O.

Secțiunea IV

Cererile pentru diplome și carte trebuie să fie însoțite de o recomandare care acoperă taxele și cotizațiile statutare. Toate diplomele și cartele trebuie eliberate sub mâna și sigiliul O.H.O.

Secțiunea V

Trei sau mai mulți membri pot solicita o Cartă pentru a forma o lojă sau o organizație subordonată.

Secțiunea VI

Nicio persoană nu poate fi membră a două loji în același timp.

Articolul XII

Secțiunea I

Fiecare lojă sau organizație subordonată va avea dreptul de a-și desfășura propriile activități în conformitate cu dorințele și regulile proprii, cu condiția ca actele și regulile sale să nu fie contrare literei sau spiritului acestei Constituții.

Secțiunea II

Regulile organizațiilor subordonate, lojile etc. trebuie să fie supuse aprobării de către O.H.O. și sunt nule dacă sunt respinse de O.H.O.

Articolul XIII

Secțiunea I

Un Congres al O.T.O. poate fi format de O.H.O. să adune la locul și timpul pe care ofițerul respectiv poate desemna.

Secțiunea II

Fiecare organizație subordonată, lojă etc. are dreptul la un singur vot în Congres pentru primii săi trei membri și un vot suplimentar pentru fiecare doi membri următori.

Secțiunea III

O.H.O. va avea puterea de a împiedica discuția sau acțiunea asupra oricărui subiect care, în opinia acelui ofițer, este împotriva bunăstării O.T.O.

Articolul XIV

Secțiunea I

Va fi datoria Cabinetului să furnizeze prevederi legale pentru O.T.O. și pentru organizațiile sale subordonate.

Secțiunea II

Niciun ordin nu va intra în vigoare până nu va fi aprobat de O.H.O.

Articolul XV

Secțiunea I

Va exista o Asociație Literară și Masonică legată de O.T.O. cunoscută ca: Rozicrucienii Ezoterici. Toate publicațiile sale oficiale vor fi emise cu cifrul ermetic: „I.N.R.I.„.

În prezent există două organe oficiale: Flamura și Echinocțiul.

Secțiunea II

Va exista un departament al O.T.O. în scopul predării Științei Hermetice, cunoscut sub numele de “Colegiul științei hermetice”.

Secțiunea III

Va exista un departament al O.T.O. în scopul de a efectua o muncă umanitară practică în case de profesare special desemnate, pentru a fi cunoscute sub numele de “Casele O.T.O.”

Articolul XVI

Secțiunea I

Există 4 sigilii diferite care sunt utilizate de O.T.O. Sensurile simbolice respective ale acestor diferite sigilii vor fi făcute cunoscute membrilor în cursul studiilor lor. Una dintre aceste sigilii este pentru utilizarea generală a O.T.O., și una, care va fi utilizată exclusiv de O.H.O., se numește Sigiliul secret (S.S.).

Articolul XVII

Secțiunea I

Această Constituție poate fi modificată printr-un vot de trei pătrimi al unui Congres. Dar nicio modificare nu va intra în vigoare și nu va deveni lege până când nu va fi aprobată de O.H.O. În caz de urgență, O.H.O. are puterea supremă de a modifica această Constituție prin “Edict” sub mâna și sigiliul său, care urmează să fie consemnat în Cartea de Aur a O.T.O..

Articolul XVIII

Secțiunea I

Inițiații cu o vechime de cel puțin zece ani pot solicita o ședere gratuită de șase luni într-una din locuințele stabilite. Aplicațiile vor fi tratate prin rotație. Decizia finală de acordare a unei reședințe gratuite unui solicitant revine O.H.O..

Articolul XIX

Secțiunea I

Această Constituție a fost mai întâi proclamată, publicată și emisă sub mâna și sigiliul O.H.O. în Londra (Anglia) pe 22 Ianuarie 1906 A.d., Anno Ordinis 788, Anno V.L. 0,000,000,000.

Această ediție revizuită a Constituției a fost aprobată de mine și acum este emisă sub mâna mea și pecetluită în această zi de douăzeci și două Ianuarie 1917, Anno Ordinis 799, pe Monte Verità, în Republica Ticino (Elveția).

Merlin, 33° 96° X°

Frater Superior și Conducătorul Exterior al O.T.O.

Argosinus 33° 95° IX°

Chestor

Parçevale 33° 95° IX°

Cancellarius

Adresa profană: Casella postale 16935, Lugano (Elveția).